Φωτοκαταλυτικές βαφές για ποιότητα εσωτερικού αέρα και εξοικονόμηση ενέργειας

Μεταξύ των υφιστάμενων τεχνικών που μετριάζουν το πρόβλημα της ρύπανσης στο εσωτερικό περιβάλλον (ανανέωση με νωπό εξωτερικό αέρα, χρήση υπεριώδους μικροβιοκτόνου ακτινοβολίας κτλ.), η φωτοκατάλυση, ως εναλλακτική τεχνολογία, θεωρείται η πιο ασφαλής, καινοτόμος, αποτελεσματική, οικονομική και πολλά υποσχόμενη λύση.
Το έργο "Visions" έχει ως στόχο την επίλυση των ζητημάτων που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, χρησιμοποιώντας ένα ήδη αποδεδειγμένα καινοτόμο, φωτοκαταλυτικό νανο-υλικό που μειώνει τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, χρησιμοποιώντας το ορατό φως σε αντίθεση με τα υπάρχοντα προϊόντα τα οποία λειτουργούν με τη χρήση της υπεριώδους ακτινοβολίας. Η προτεινόμενη τεχνολογική λύση θα είναι σε θέση να μειώσει έως και 40% τους συγκεκριμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους (π.χ. NOx, VOC) συμβάλλοντας στη μείωση της ζήτησης σε συστήματα καθαρισμού αέρα, κλιματισμό και άλλο μηχανικό εξαερισμό και σε έως 10% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, με σημαντικό αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη ενεργειακή ζήτηση και στον περιορισμό του κοινωνικοοικονομικού κόστους από τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, που προκαλούνται από την ατμοσφαιρική ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους.
Το "Visions", σε πλήρη συμφωνία με το σύμφωνο των δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια, αποτελεί ένα δυνητικά νέο εργαλείο για την αποτελεσματική μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, συμβάλλοντας παράλληλα στις εθνικές και συντονισμένες προσπάθειες για την προώθηση τεχνολογιών πράσινης ανάπτυξης για λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.
Οι βασικοί στόχοι του έργου είναι:
• Βελτιστοποίηση και αναβάθμιση φωτοκαταλυτικού κονιάματος (Visions Photo-Powder). Το εν λόγω κονίαμα αναπτύχθηκε σε εργαστηριακή κλίμακα μέσω του έργου IP FP7 (clear-up).
• Ημι-βιομηχανική παραγωγή καινοτόμων φωτοκαταλυτικών χρωμάτων (Visions Photo-Paints). Με αυτόν τον τρόπο θα ενσωματωθεί και το φωτοκαταλυτικό κονίαμα σε διάφορους τύπους χρωμάτων για εφαρμογές σε πραγματική κλίμακα.
• Εφαρμογή τριών καινοτόμων φωτοκαταλυτικών χρωμάτων σε πραγματική κλίμακα. Η εφαρμογή θα γίνει σε κτίρια επίδειξης, σε συνδυασμό και με την εφαρμογή του βέλτιστου φωτοκαλυτικού χρώματος στα κτίρια της σχολής ναυτικών δοκίμων στον Πειραιά.
• Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του φωτοκαταλυτικού χρώματος για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Η αξιολόγηση θα γίνει με τη χρήση αριθμητικής μοντελοποίησης (CFD) για διαφορετικά σενάρια με την εφαρμογή της προτεινόμενης τεχνολογίας κάλυψης.
• Ανάπτυξη δεικτών απόδοσης για αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής αποτελεσματικότητας. Οι παράγοντες που θα εξεταστούν θα αφορούν τις αναμενόμενες μειώσεις συγκέντρωσης συγκεκριμένων ρύπων σε εσωτερικούς χώρους, τη μείωση της έκθεσης των κατοίκων σε αυτούς και την αναμενόμενη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
• Ανάπτυξη ενός εξελιγμένου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων (DSS).
• Ίδρυση spin-off εταιρείας. Η εταιρεία θα αναλάβει τη διάχυση και προβολή των τεχνολογιών και προϊόντων του "Visions" (Photo-Paints & DSS).
• Ανάπτυξη στρατηγικής διαχείρισης, επικοινωνίας και διάδοσης του έργου.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "Life" της Ευρωπαϊκής Ένωσης (LIFE19 ENV/GR/000100), ενώ οι εταίροι που συμμετέχουν είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος" (συντονιστής του έργου), το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η εταιρεία Vitex Α.Ε. και η εταιρεία Evolutions Projects Plus. https://lifevisions.gr/.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.