Συμφωνία αλλαγής του κανονισμού για τα δομικά προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτεύχθηκε συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί του αναθεωρημένου κανονισμού για τα δομικά προϊόντα, κατά τρόπο, που θα ενισχύει την ενιαία αγορά και θα στηρίζει την "πράσινη μετάβαση". Οι κανόνες που συμφωνήθηκαν θα ενισχύσουν την ενιαία αγορά δομικών προϊόντων και θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα του κατασκευαστικού οικοσυστήματος στο σύνολό του. Ο κλάδος αριθμεί περίπου 430.000 κατασκευαστές δομικών προϊόντων με ετήσιο κύκλο εργασιών 800 δισ. ευρώ.
Ο αναθεωρημένος κανονισμός εκσυγχρονίζει τους κανόνες που ισχύουν από το 2011, θεσπίζοντας ένα στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο είναι απαραίτητο για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και των τεχνολογικών φιλοδοξιών της Ε.Ε. Παρέχει στον κατασκευαστικό τομέα πρόσβαση σε αξιόπιστα και επικαιροποιημένα πρότυπα, τα οποία θα περιέχουν τις πληροφορίες, που απαιτούνται για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των κτιρίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων.
Οι πτυχές ασφαλείας και κυκλικότητας ενσωματώνονται απρόσκοπτα στον αναθεωρημένο κανονισμό, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί, άνδρες και γυναίκες, και οι κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τα έργα που υλοποιούν.
Η συμφωνία αποτελεί επίσης ένα σημαντικό βήμα προς την ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού οικοσυστήματος. Τα ψηφιακά διαβατήρια προϊόντος θα περιέχουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα δομικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών ασφαλείας, των οδηγιών χρήσης και της δήλωσης επιδόσεων και συμμόρφωσης.
Ο νέος κανονισμός για τα δομικά προϊόντα στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μειώνει τον διοικητικό φόρτο και τους εμπορικούς φραγμούς, διασφαλίζοντας ότι ο κατασκευαστικός κλάδος θα λειτουργεί με σαφήνεια, αποτελεσματικότητα και χωρίς αποκλεισμούς.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.