Ο ενιαίος ψηφιακός χάρτης σε διαδικασία εφαρμογής

Δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση, που περιγράφει τις διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. Ο ψηφιακός χάρτης θα είναι κοινός για τη δημόσια διοίκηση και τους πολίτες, συνιστώντας ένα βασικό "πυλώνα" ψηφιακού εκσυγχρονισμού για τη χώρα. Μέσω των πληροφοριών του θα παρέχει τα αναγκαία στοιχεία, που θα πληροφορούν για τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις απαγορεύσεις, που ισχύουν σε κάθε περιοχή.
Με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι –πολίτες, επιστήμονες αλλά και επενδυτές– θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για πλήθος γεωχωρικών δεδομένων, όπως όρους και περιορισμούς δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεων, ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, γεωτεμάχια κτηματολογίου, αρχαιολογικές περιοχές, δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές κ.ά. Μόλις ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση της χώρας, προβλέπεται να προστεθούν και τα όρια όλων των οικοπέδων. Σημαντικές πληροφορίες, που αφορούν σε διαδικασίες αδειοδοτήσεων και επενδύσεων, θα παρέχονται με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις αντίστοιχες δημόσιες υπηρεσίες, εξοικονομώντας με αυτόν τον τρόπο πόρους και χρόνο.
Η απόφαση αναθέτει την ανάπτυξη, την τήρηση, την ενημέρωση και τη λειτουργία του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Στις υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ε. περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες συλλογής και ανοικτής διάθεσης των γεωχωρικών δεδομένων, καθώς και η προσαρμογή της λειτουργίας του ψηφιακού χάρτη μέσω αναβαθμίσεων, με στόχο την ενσωμάτωση νομοθετικών αλλαγών.
Επίσης, συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Εποπτείας –της οποίας προεδρεύει στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας– και απαρτίζεται από εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Τ.Ε.Ε. και του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.