Οι κατασκευές στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης

Στις 2 Δεκεμβρίου, η "Construction 2050 alliance" συγκέντρωσε εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κυβερνήσεων. Στη συνάντηση συζητήθηκε ο σημαντικός ρόλος, που μπορεί να διαδραματίσει ο κατασκευαστικός τομέας, καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία ανακάμπτει αργά από την πανδημία COVID-19. Το βασικό μήνυμα της συμμαχίας είναι ότι, το δομημένο περιβάλλον πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα σε όλα τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και στις νέες πρωτοβουλίες χρηματοδότησης της Ε.Ε.
Πράγματι, εκτιμήθηκε ότι ενώ κατά μέσο όρο οι ευρωπαίοι πολίτες περνούν περισσότερο από το 90% του χρόνου τους σε εσωτερικούς χώρους, αυτό το ποσοστό έχει αυξηθεί σημαντικά καθώς οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας έχουν γίνει ο νέος κανόνας. Η διαμονή σε ασφαλή, υγιή, σωστά αεριζόμενα και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια είναι επομένως ζωτικής σημασίας για τους πολίτες της Ε.Ε., την οικονομία και τον πλανήτη.
Για τους λόγους αυτούς, τα μέλη της "Construction 2050 alliance" πραγματοποίησαν συζήτηση σχετικά με το ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει το δομημένο περιβάλλον στην ανάκαμψη μετά τον COVID-19, πιο συγκεκριμένα, το βάρος του στις μελλοντικές αποφάσεις για τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Ενώ τα κράτη μέλη παρουσίασαν τα σχέδιά τους για το δομημένο περιβάλλον στις αντίστοιχες εθνικές στρατηγικές τους βάσει του νέου μέσου ανάκαμψης, "Επόμενη γενιά Ε.Ε.", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι μπορεί να δοθεί προτεραιότητα στον τομέα των κατασκευών στα εθνικά σχέδια αποκατάστασης, καθώς αυτός μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην ανάκαμψη της οικονομίας της Ε.Ε.
Ως εκ τούτου, οι 47 ενώσεις της Ε.Ε., που συγκροτούν την "Construction 2050 alliance" ζητούν από κοινού το δομημένο περιβάλλον να αποτελεί βασική προτεραιότητα σε όλα τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και στις νέες πρωτοβουλίες χρηματοδότησης της Ε.Ε.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.