Νέο πρόγραμμα τεχνικής, οικονομικής και νομικής στήριξης έργων ενεργειακής απόδοσης

Στο ευρύτερο πλαίσιο του “Ορίζοντας 2020”, εντάσσεται το πρόγραμμα “Aggregation – Project Development Assistance”, το οποίο αναλαμβάνει την προώθηση δράσεων με στόχο την ενίσχυση της τεχνικής, οικονομικής και νομικής εμπειρογνωμοσύνης σε έργα ενεργειακής απόδοσης (PDA). Με συνολικό προϋπολογισμό 6 εκατομμύρια ευρώ, το πρόγραμμα προσφέρει 100% χρηματοδότηση στην υποστήριξη έργων.
Κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η έμπρακτη ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης σε σύγχρονα έργα και εφαρμογές, με τρόπο που να αξιοποιούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η τεχνολογική και η ψηφιακή ανάπτυξη. Οι βασικοί τομείς δράσεων του προγράμματος αναφέρονται στην ανάπτυξη τεχνολογιών και προϊόντων με μειωμένες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, στην ευρύτερη περιβαλλοντική έρευνα και στις υψηλές τεχνολογίες.
Ως μέρος του μεγαλύτερου χρηματοδοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία, η δράση “Aggregation – Project Development” αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή αναβάθμιση ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων και υποδομών (ενεργειακή αναβάθμιση αστικού φωτισμού, αστικών συγκοινωνιών, συστήματος ύδρευσης κ.ά), προσελκύοντας παράλληλα σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.
Η υποστήριξη στον τομέα ανάπτυξης έργων ενεργειακής απόδοσης (PDA) θα παρέχεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς υλοποίησης έργων και υποδομών. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν κρατικοί οργανισμοί και κρατικές επιχειρήσεις, αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, δημόσιες αρχές ή ομαδοποιήσεις τους, μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί ή μη κυβερνητικοί οργανισμοί, εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και ερευνητές, ερευνητικά κέντρα και οργανισμοί.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.