Επιστημονικό συνέδριο "Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού"

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. της Πολυτεχνικής του Α.Π.Θ. "Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού", διοργανώνεται επιστημονικό συνέδριο, με έμφαση στη διεπιστημονική διάσταση του προγράμματος και στην προσφορά του στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 21, 22 και 23 Νοεμβρίου 2019, στην Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ., στο Αμφιθέατρο Π. Παναγιωτόπουλος.
Στο συνέδριο συμμετέχουν ως εισηγητές, επιστήμονες που ασχολούνται με την προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού, και ιδιαίτερα οι απόφοιτοι και των δύο κατευθύνσεων του προγράμματος, οι οποίοι μέσα στα 20 χρόνια λειτουργίας του συνεισέφεραν με τη γνώση και την εμπειρία τους στην προστασία και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας.
Στόχοι του συνεδρίου είναι:
· Η προβολή του διεπιστημονικού έργου για την προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση των μνημείων.
· Η διεπιστημονική προσέγγιση της αποκατάστασης των μνημείων.
· Η ανάλυση των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και τεχνολογικών παραμέτρων που σχετίζονται με τα μνημεία.
· Η παρουσίαση προτάσεων επέμβασης που διασφαλίζουν την προστασία και ανάδειξη των μνημείων, του περιβάλλοντος χώρου τους, των ενσωματωμένων σε αυτά καλλιτεχνικών έργων και του συνοδεύοντος μηχανολογικού εξοπλισμού τους.
· Η παρουσίαση νέων διεπιστημονικών μέσων και μεθόδων κατά την ανάλυση, την αποτύπωση, την τεκμηρίωση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων αποκατάστασης.
· Η ανάδειξη κατάλληλου, ενιαίου και σύμμορφου με τη διεθνή πρακτική θεσμικού πλαισίου και κατευθύνσεων, που θα διασφαλίσουν και θα προωθήσουν τη διεπιστημονικότητα της επέμβασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής και για το πρόγραμμα, μπορεί κανείς να επισκεφθεί την ιστοσελίδα: http://20prosynapo.web.auth.gr/

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.