Αλλαγή προδιαγραφών σε έργα και κτίρια λόγω της κλιματικής αλλαγής

Ανακοινώθηκαν από το Υ.Π.Εν. οι αλλαγές που θα επέλθουν το προσεχές διάστημα στις προδιαγραφές που αφορούν σε έργα και κτίρια λόγω κλιματικής αλλαγής. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της έρευνας της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής (Ε.Μ.Ε.Κ.Α.) και της συμμετοχής της στο οκταετές έργο LIFE-IP AdaptInGR (2019-2026), παρουσίασε τα πρώτα ενδιάμεσα αποτελέσματα της επικαιροποίησης της έκθεσης "Οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα", η οποία αποτέλεσε τη βάση του σχεδιασμού της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή το 2015. Η επιτροπή αποτίμησε το κόστος της κλιματικής αλλαγής με το κόστος της τυχόν αδράνειας να ανέρχεται σε 200 δισ. έως το 2100, με 2% προεξοφλητικό επιτόκιο, ενώ το όφελος σε 30% από τη λήψη μέτρων προσαρμογής. Όπως τόνισε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, περαιτέρω καθυστέρηση στη συλλογική εφαρμογή μέτρων και πολιτικών θα εμβαθύνει τις συνέπειες της κρίσης, ενώ για την αντιμετώπισή της θα απαιτηθούν μεγαλύτερες κεφαλαιακές ροές στο μέλλον. Οι μελέτες καταλήγουν σε ανησυχητικά συμπεράσματα, για αύξηση της θερμοκρασίας, κίνδυνο ερημοποίησης και αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων στη χώρα μας, με επιπτώσεις στα κτίρια, στις κρίσιμες υποδομές, στα δάση και στη γεωργία. Η Ελλάδα θα πρέπει να αυξήσει την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών της και όχι μόνο, έτσι ώστε να μετριάσει τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων. Γι' αυτόν τον σκοπό θα ενσωματωθούν στις προδιαγραφές των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων η διάσταση της τρωτότητας στην κλιματική αλλαγή και τα απαιτούμενα μέτρα για την αύξηση της ανθεκτικότητας των έργων.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.