ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ, ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  • Δημοσιεύτηκε: 2023 / τεύχος 06 / σελ.121

Στη σύγχρονη εποχή η ασφάλεια για το κόστος του χρήματος που διατίθεται για την ολοκλήρωση ενός έργου παρουσιάζει υψηλή μεταβλητότητα και απαιτούνται προσεκτικοί χειρισμοί, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, καθώς και οι διάφοροι απρόβλεπτοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι καθιστούν επιτακτική την ανάγκη τήρησης των χρονικών δεσμεύσεων για την ολοκλήρωσή του και την έγκαιρη απόδοσή του στον δικαιούχο.
Οι παραπάνω λόγοι σε συνδυασμό με την αλματώδη εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών, της επιστήμης της πληροφορικής και της τεχνολογίας των υλικών οδήγησαν πολλούς ερευνητές και εταιρείες, κάνοντας τη σωστή "ανάγνωση" των αναγκών της αγοράς, να παρουσιάσουν αρκετές σοβαρές προτάσεις που δίνουν λύσεις σε πλήθος προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων των εργοταξίων, αλλά και στην αρτιότερη προστασία του συνολικού έργου.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

Η περιοχή των συνδέσεων είναι το πιο ευαίσθητο σημείο μιας κατασκευής. Γι’ αυτό θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνέχεια της μηχανικής συμπεριφοράς, της θερμομονωτικής και ηχομονωτικής ικανότητας, της αεροστεγανότητας και…
ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΔΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Είναι αναμφισβήτητο ότι τα πλαστικά υλικά, συγκρινόμενα με τα φυσικά υλικά, τις κονίες και τα μέταλλα, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της τεχνολογίας, κατά τη διαδρομή της μέσω των…
ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΜΜΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ο σχεδιασμός σύμμεικτων δομικών στοιχείων συνεπάγεται την επιλογή διατομών μικρότερου βάρους και διαστάσεων σε σύγκριση με αυτές που κατασκευάζονται αμιγώς από οπλισμένο σκυρόδεμα (Ο/Σ) ή μορφοχάλυβα.Τα σύμμεικτα κτίρια υπερτερούν έναντι…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.