ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

  • Δημοσιεύτηκε: 2023 / τεύχος 01 / σελ. 91

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Η αξιοποίηση και η επανάχρηση της αρχιτεκτονικής του παρελθόντος ξεκινά από τα βάθη των αιώνων και συνέβαλε στη διάσωση σημαντικών μνημείων του παγκόσμιου πολιτισμού. Θεωρείται σε παγκόσμια κλίμακα ο πλέον ενδεδειγμένος περιβαλλοντικά τρόπος για τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη των πόλεων.
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα κτιριακή κατηγορία αποτελούν τα εργοστάσια, τα οποία καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις σε κεντροβαρικά σημεία του αστικού ιστού. Τα εργοστάσια παράλληλα με την ιστορικότητα, τη μνήμη, και το ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον λειτουργούν ως νέα σημεία αναφοράς και σύνδεσης των πόλεων με το βιομηχανικό τους παρελθόν και τον τεχνικό τους πολιτισμό. Η αρχική αμηχανία και τα ερωτηματικά έδωσαν τη θέση τους σε νέο ενδιαφέρον για την πιθανή αξιοποίησή τους με την ένταξη σ’ αυτά νέων χρήσεων.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΥΡΟΔΕΜΑ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΥΡΟΔΕΜΑ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πρόκειται για σκυρόδεμα λεπτής διαβάθμισης, που σκυροδετείται με εκτόξευση και βρίσκει ευρεία εφαρμογή στην κατασκευή λεπτών στοιχείων σκυροδέματος, σε ανακαινίσεις, ενισχύσεις και αντιστηρίξεις.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Η επιλογή των υλικών ενός κτιρίου εξαρτάται άμεσα από μια σειρά οικονομικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών και άλλων παραμέτρων. Ο κύκλος των εργασιών που συνδέεται με την παραγωγή, τη διακίνηση αλλά και…
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Συχνά προκύπτει η ανάγκη σύνδεσης πρόσθετων δομικών στοιχείων με τα υφιστάμενα στοιχεία σκυροδέματος. Στις περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούνται μεταλλικά αγκύρια, τα οποία διατίθενται στο εμπόριο σε μεγάλη ποικιλία, εφαρμόζονται απευθείας σε…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.