ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ

  • Δημοσιεύτηκε: 2022 / τεύχος 10 / σελ.81

ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗ

Στα σύγχρονα κτίρια υπάρχουν χώροι κύριας ή βοηθητικής χρήσης, που εμφανίζουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ή το περιεχόμενο τους επιβάλλει την άμεση επέμβαση και κατάσβεση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυτοί οι χώροι προσδιορίζονται στο Π.Δ. 41/2018 και χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνοι χώροι. Οι επικίνδυνοι χώροι διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, Α και Β. Το Π.Δ. 41/2018 επιβάλλει την ύπαρξη αυτόματης κατάσβεσης στους επικίνδυνους χώρους της κατηγορίας Β, στους οποίους εντάσσονται μεγάλα λεβητοστάσια με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 50 kW, χώροι μετασχηματιστών κτλ. Τα συστήματα αυτόματης κατάσβεσης εγκαθίστανται επίσης όταν είναι επιθυμητή η αύξηση του μεγέθους των πυροδιαμερισμάτων ή η αύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου μήκους της όδευσης διαφυγής ή η μείωση του απαιτούμενου δείκτη πυραντίστασης της δομικής κατασκευής.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΟΡΥΒΟΥ & ΜΕΤΡΑ ΗΧΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η ηχοπροστασία των κτιρίων έναντι θορύβου, δονήσεων και κραδασμών από τη λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κρίνεται πλέον επιτακτική, προκειμένου να εξασφαλίζονται συνθήκες καλής ακουστικής άνεσης σε χώρους εργασίας και διαμονής. Η…
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΜΑΤΑ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΩΜΑΤΑ

H απομάκρυνση των νερών από τα δώματα και τα μπαλκόνια αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο της προστασίας των κτιρίων. Στο άρθρο εξηγείται η μεθοδολογία διαμόρφωσης κλίσεων για αποτελεσματική απομάκρυνση των νερών από…
ΑΝΙΟΥΣΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΑΝΙΟΥΣΑ ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Ένα μεγάλο ποσοστό ανακαινίσεων υφιστάμενων κτιρίων αφορά σε εργασίες υδατοστεγανότητας, συχνά σχετιζόμενης με το φαινόμενο της ανιούσας υγρασίας. Η κίνηση του νερού μέσα στη μάζα των πορωδών δομικών στοιχείων, αντίθετα…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.