Η εταιρεία ΣΑΝΚΕ αποτελεί το πρώτο εγκεκριμένο Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) το οποίο έχει λάβει άδεια λειτουργίας από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπική εταιρεία από το 2011 διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνική επάρκεια για την αποκατάσταση ανενεργών λατομικών χώρων.

Η ΣΑΝΚΕ είναι μια σύγχρονη και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρεία, η οποία συνεργάζεται με φορείς δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, τεχνικές εταιρείες και μηχανικούς.
Το δίκτυο συνεργατών της εταιρείας, το οποίο διευρύνεται καθημερινά, περιλαμβάνει πάνω από 110 μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ και περισσότερους από 1000 συλλέκτες μεταφορείς, καλύπτοντας 10 Περιφέρειες και 40 Περιφερειακές ενότητες (80% πληθυσμιακή κάλυψη).

Σκοπός της εταιρείας ως υπεύθυνος φορέας για την εναλλακτική διαχείριση ΑΕΚΚ, είναι ο οργανωτικός και εποπτικός έλεγχος ενός ολοκληρωμένου δικτύου συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας των αποβλήτων και επιστροφής τους στην αγορά. Κύριο μέλημα και βασικός πυλώνας της είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων και η καταπολέμηση της ανεξέλεγκτης διάθεσης ΑΕΚΚ σε παράνομες χωματερές λαμβάνοντας σημαντικές πρωτοβουλίες σε καθαρισμούς ρεμάτων και ρυπασμένων περιοχών.

Η συστηματική ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού δημιουργεί τις βάσεις για την κυκλική οικονομία στον τομέα των ΑΕΚΚ δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά. Απόβλητα που προκύπτουν από εκσκαφές, θεμελιώσεις, απόβλητα από κατεδαφίσεις, κατασκευές και ανακαινίσεις κτιρίων, απόβλητα από οδοποιία και συντηρήσεις οδών είναι υποχρεωτικό βάση νομοθεσίας να οδηγούνται σε μονάδα ανακύκλωσης μέσω αδειοδοτημένου ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ.

Ο φορέας ΣΣΕΔ ΣΑΝΚΕ αποτελεί τον πρώτο στο είδος του και τον πλέον κατάλληλο αδειοδοτημένο φορέα για την ανακύκλωση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) .
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας.
 

 

Η ενδοδαπέδια θέρμανση είναι μια αξιόπιστη και αποτελεσματική μορφή θέρμανσης που συνδυάζει συνθήκες θερμικής άνεσης και οικονομικής λειτουργίας. Στο σύστημα αυτό, ζεστό νερό θερμοκρασίας 35-45οC κυκλοφορεί μέσα σε κύκλωμα σωληνώσεων που είναι ενσωματωμένο στο δάπεδο του χώρου, μετατρέποντας το ίδιο το δάπεδο σε θερμαντικό σώμα. Η θέρμανση μέσω σωληνώσεων που διατρέχουν όλη την επιφάνεια του χώρου εξασφαλίζει τις βασικές απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής δηλαδή άνετη και υγιεινή διαβίωση σε συνθήκες θερμικής θαλπωρής. Η Interplast είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υλικών για την εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης, με 30 χρόνια εγγύηση.

Γεωθερμία είναι η εκμετάλλευση της ενέργειας που μας προσφέρει το υπέδαφος. Εκμεταλλευόμαστε το γεγονός ότι η γη διατηρεί σε σχετικά μικρό βάθος τη θερμοκρασία της σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Με τη χρήση ενός γεωεναλλάκτη, ενός συστήματος δηλαδή σωληνώσεων που τοποθετούμε στο υπέδαφος, μιας αντλίας γεωθερμίας και ενός ενδοδαπέδιου συστήματος, μπορούμε να θερμάνουμε το χειμώνα και να δροσίσουμε το καλοκαίρι οποιαδήποτε κατοικία. Το χειμώνα το μίγμα νερού-γλυκόλης του εξωτερικού κυκλώματος απορροφά την αποθηκευμένη ενέργεια του εδάφους και με τη βοήθεια της αντλίας πετυχαίνουμε θερμοκρασίες νερού 35-45ºC , αρκετές για τη λειτουργία της δαπεδοθέρμανσης. Το καλοκαίρι το σύστημα ακολουθεί την αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή απάγει θερμότητα από το κτίριο και τη μεταφέρει στο γεωεναλλάκτη.

 

 

 

 

Σωλήνες αποχέτευσης

Η Interplast παράγει σωλήνες αποχέτευσης από PVC με εφαρμογές σε εγκαταστάσεις κτιριακής αποχέτευσης, βιομηχανικές εγκαταστάσεις απορροής λυμάτων, εγκαταστάσεις αποχέτευσης, δίκτυα εξαερισμού και υπόγεια δίκτυα διοχέτευσης καλωδίων. Οι σωλήνες παράγονται σε διατομές από 32mm έως και 200mm σε ευθύγραμμα τμήματα των 3m στους παρακάτω τύπους: Σωλήνες σε γκρι και λευκό χρώμα, με την εμπορική ονομασία Unisol, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 1329. Ο τύπος αυτών των σωλήνων είναι κατάλληλος για αποχέτευση λυμάτων εντός και εκτός κτιριακών εγκαταστάσεων σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες. Σωλήνες σε γκρι και λευκό χρώμα, με την εμπορική ονομασία Novaplus, οι οποίοι είναι γενικής χρήσης και αναφέρονται ως σωλήνες 6Α.

 

 

Σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ


Η Interplast ανέπτυξε μια ειδικά επεξεργασμένη ινογυψοσανίδα της οποίας βασικό χαρακτηριστικό είναι η εύκολη και γρήγορη μετάδοση της θερμότητας. Η Interplast ενσωματώνει αυτές τις ειδικές ινο-γυψοσανίδες στα συστήματα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης που παράγει και προσφέρει στην παγκόσμια αγορά ένα νέο πρωτοποριακό σύστημα Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης ξηράς δόμησης χαμηλού προφίλ και άμεσης απόδοσης.
Η Interplast είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υλικών για την εγκατάσταση ενδοδαπέδιας θέρμανσης, με 30 χρόνια εγγύηση.

 

 

Σωλήνες

Οι σωλήνες Atlas Plus Echo Silent διατίθενται σε εξωτερικές διαμέτρους των 40, 50, 75, 90, 110, 125 και 160 mm και σε μήκη των 150, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 και 3000 mm, καλύπτοντας οποιαδήποτε εφαρμογή. Όλοι οι σωλήνες διατίθενται με μονή μούφα και σε κάποιες διατομές και διαστάσεις με διπλή. Επίσης η Interplast, ως καινοτόμος κατασκευαστής στον τομέα των υδραυλικών συστημάτων, διαθέτει σωλήνες και εξαρτήματα πολυπροπυλενίου αποχέτευσης στη διάσταση Ø100, με στόχο να ικανοποιήσει σχετικό αίτημα τεχνικών, εγκαταστατών και πελατών της.

Πολυστρωματικός σωλήνας

Ο Como PexALPex είναι ένας καινοτόμος σωλήνας ικανός να ανταποκρίνεται κυρίως στη διανομή ζεστού και κρύου πόσιμου νερού, στα συστήματα θέρμανσης και ψύξης, στις εγκαταστάσεις από πεπιεσμένο αέρα, σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σε διάφορες άλλες εφαρμογές, των οποίων οι συνθήκες, εναρμονίζονται με τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς και Ελληνικούς κανονισμούς όπως το EN 21003 και το EN 15875. Οι σωλήνες πέντε στρωμάτων Como PexALPex συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα των συνθετικών υλικών και ιδιαίτερα του δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, όπως η αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες, η μειωμένη τριβή, η αντίσταση σε οξειδωτικά φαινόμενα, η αντοχή σε ποικίλα διαβρωτικά χημικά και η καταλληλότητα σε εφαρμογές υγιεινής, μαζί με τα πλεονεκτήματα του αλουμινίου, όπως η διατήρηση του επιθυμητού σχήματος μετά την κάμψη, η αδιαπερατότητα στο οξυγόνο και η χαμηλή θερμική διαστολή. Η πολύχρονη εμπειρία της Interplast σε σωλήνες PE-X, η σταθερότητα στους αντίστοιχους προμηθευτές και η επιλογή της σε premium πρώτες ύλες, η πολύχρονη εξειδίκευση της στους πολυστρωματικούς σωλήνες μεγάλων διατομών σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της θυγατρικής ορειχαλκουργίας ΕΛΒΙΩΜ, εγγυάται ένα προϊόν το οποίο θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των κατασκευών.

 

 

Σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων

Η Interplast παράγει μια ευρεία γκάμα σωλήνων για υδραυλικές εγκαταστάσεις ζεστού και κρύου νερού από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο με ονομασία Como-Pex. Ο χρόνος ζωής τους υπολογίζεται πάνω από 50 χρόνια , για θερμοκρασίες μέχρι 95ºC και με πιέσεις λειτουργίας από 6 έως 10bar. Θερμοκρασιακές αιχμές 110ºC σε πίεση 4 bar δεν επηρεάζουν τους σωλήνες Como-pex που λόγω της δικτυωμένης τους δομής επανέρχονται στην αρχική τους μορφή. Οι σωλήνες Como-pex παράγονται με ή χωρίς φραγή οξυγόνου και υπερκαλύπτουν την Ευρωπαϊκή νόρμα ΕΛΟΤ ΕΝ 15875, τα Αμερικανικά ASTM και τα γερμανικά DIN 16892/16893. Οι σωλήνες που φέρουν στρώμα φραγής οξυγόνου ανταποκρίνονται στην Ευρωπαϊκή νόρμα ΕΛΟΤ ΕΝ 17455 και στο DIN 4726 και είναι κατάλληλα σχεδιασμένοι για εφαρμογές σε εγκαταστάσεις θέρμανσης.

 

 

Σωλήνες

Η Interplast παράγει σωλήνες σε διατομές από 15mm έως 32mm με εφαρμογές στην μεταφορά πόσιμου νερού, θερμοκρασίας 20οC κατάλληλους για πιέσεις από 12,5 έως 20 Atm. Οι σωλήνες Como-flex παράγονται από μεσομοριακής πυκνότητας πολυαιθυλένιο MRS 80 σε μπλέ και μαύρο χρώμα στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθούν σε διαρκή έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Τα πρότυπα παραγωγής των σωλήνων είναι αντίστοιχα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 12201-2 και το υλικό κατασκευής ικανοποιεί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρήση σε επαφή με τρόφιμα και νερό. Οι σωλήνες Como-flex είναι πιστοποιημένοι από το WRAS-NSF Μεγάλης Βρετανίας για την καταλληλότητα τους στο πόσιμο νερό.

 

 

Σωλήνες

Οι σωλήνες ATLAS-PLUS διατίθενται σε εξωτερικές διαμέτρους των 40, 50, 75, 100, 110, 125 και 160 mm και σε μήκη των 150, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000 και 3000 mm, καλύπτοντας οποιαδήποτε εφαρμογή. Όλοι οι σωλήνες διατίθενται επίσης στα είδη μονής και διπλής μούφας. Η Interplast, ως καινοτόμος κατασκευαστής στον τομέα των υδραυλικών συστημάτων, διαθέτει ακόμα σωλήνες και εξαρτήματα πολυπροπυλενίου αποχέτευσης στη διάσταση Ø100, με στόχο να ικανοποιήσει σχετικό αίτημα τεχνικών, εγκαταστατών και πελατών της.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.