ψυξη-αερισμοσ

LG MULTI V SERIES

Κλιματισμού συστήματα VRF (μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου)

DAIKIN

Αντλία θερμότητας υβριδική

DAIKIN SKYAIR

Κλιματισμού σύστημα ημικεντρικό

TRANE RENTAL

Ενοικίαση συστημάτων κλιματισμού

LG THERMA V

Αντλία θερμότητας αέρα - νερού

TOSHIBA SMMSi

Κλιματισμού σύστημα VRF (μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου)

CARRIER COASTAL LINE

Κλιματιστικές μονάδες με αντιδιαβρωτική προστασία

DAIKIN ALTHERMA

Αντλία θερμότητας μεσαίων θερμοκρασιών

CARRIER 30 AWH

Αντλίες θερμότητας υψηλής ενεργειακής απόδοσης

VRF CITY MULTI

Κλιματισμού συστήματα, πολυδιαιρούμενα

PRANA BW - R

Αντλία θερμότητας γεωθερμική

MENERGA

Κλιματιστικές μονάδες, ενεργειακές, γενικού κλιματισμού

GREE

Ντουλάπες DC Inverter

61AF

Αντλία θερμότητας αέρα - νερού

DAIKIN

Λέβητας αερίου επίτοιχος

DAIKIN ALTHERMA

Αντλία θερμότητας με ηλιακή υποστήριξη (ISU)

HYDROKIT

Αντλία θερμότητας για ξενοδοχεία

PRANA AW - HT/D

Αντλία θερμότητας για ζεστό νερό σε ξενοδοχεία

TVR5G TRANE

Κλιματισμού συστήματα, πολυδιαιρούμενα

HYDRO KIT

Κλιματισμού σύστημα μεσαίων & υψηλών θερμοκρασιών