Κατασκευή ουρανοξύστη με σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος στη Λευκωσία

To "360" βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας στην Κύπρο και αποτελείται από 34 ορόφους και 3 υπόγεια. Έχει ύψος 135 m και διαθέτει 120 διαμερίσματα, 235 χώρους στάθμευσης, 3 καταστήματα και ένα καφέ -εστιατόριο στο ισόγειο, 3 ορόφους μηχανολογικών εγκαταστάσεων, έναν όροφο με γυμναστήριο, πισίνα, residents club, spa στον 10ο όροφο και στους τελευταίους δύο ορόφους εστιατόριο - μπαρ.
Το "360" ήταν προϊόν απόφασης του Δεκέμβρη του 2014, μετά από την οικονομική κρίση του 2013, σε μία προσπάθεια διαφοροποίησης από το παρελθόν και αναβάθμισης της εικόνας των αστικών συγκροτημάτων, βασισμένης στην απόφαση του Δήμου Λευκωσίας να δημιουργήσει μια νέα ζώνη πολεοδομικών κινήτρων, με στόχο τη διατήρηση της πολεοδομικής σημασίας και της έννοιας του αστικού κέντρου.
Βασικός στόχος ήταν η σωστή σχέση της λειτουργίας του κτιρίου και του περιβάλλοντα αστικού χώρου με τη μορφή του.
Η ανάγκη για μικρό βάθος στους χώρους για το σωστό φωτισμό τους, για μεγάλα ανοίγματα για την ενοποίηση του κλειστού χώρου με το περιβάλλον, αλλά και η απόφαση για τη δημιουργία ενός "ευγενικού" κτιρίου στον ορίζοντα της πόλης της Λευκωσίας, οδήγησε σε ένα ελλειπτικό σχήμα, το οποίο τοποθετήθηκε κατά μήκος του άξονα Βορρά - Νότου. Στο κέντρο είναι τοποθετημένος ο πυρήνας των κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων και μηχανολογικών φρεατίων.
Ένας άλλος στόχος ήταν το πάντρεμα της ιστορίας και της κληρονομιάς της Λευκωσίας με το σύγχρονο σχεδιασμό και τα σύγχρονα υλικά. Γι’ αυτό το λόγο διατηρήθηκε μεγαλύτερο κλειστό τμήμα προς το Βορρά σαν διάλογος με την παλιά πόλη και τοποθετήθηκε το μεγαλύτερο τμήμα του υαλοστασίου στο Νότο, που βλέπει προς τη σύγχρονη Λευκωσία.
Η όψη αποτελείται από υαλοστάσια με τριπλούς υαλοπίνακες και στοιχεία σκυροδέματος επενδυμένα με φύλλα αλουμινίου, σε χρωματισμούς που συνάδουν με τα τείχη της πόλης. Η σύνδεση του υαλοστασίου με το κλειστό τμήμα ακολουθεί τις σχεδιαστικές καμπύλες της κάτοψης δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα εναλλαγή στην πρόσοψη του κτιρίου. Καθ’ ύψος υπάρχουν δύο οριζόντιες ζώνες κλειστών τμημάτων, οι οποίες αγκαλιάζουν το επίπεδο της πισίνας και το επίπεδο του εστιατορίου.
Το ελλειπτικό σχήμα του κτιρίου επιτρέπει πανοραμική θέα, ενώ ελαχιστοποιεί την επίδραση από τα γειτονικά κτίρια στην έκθεση της ημέρας. Τα διαμερίσματα επωφελούνται από το φως του ήλιου, τον καθαρό αέρα και τη θέα της πόλης.
Στο επίπεδο δρόμου το κτίριο προσφέρει διάφορες ξεχωριστές λειτουργίες χώρου και εμπορικής χρήσης για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της πόλης, δημιουργώντας μια ζωντανή πρόσοψη προς τους γύρω δρόμους. Οι ένοικοι έχουν πρόσβαση στο κτίριο μέσω ξεχωριστού λόμπυ στο ισόγειο, με ειδικό χώρο πρόσβασης για οχήματα. Ξεχωριστό λόμπυ επίσης υπάρχει για το εστιατόριο των τελευταίων ορόφων.
Επάνω από το επίπεδο των καταστημάτων, στον 3ο όροφο, βρίσκεται ένα φυτεμένο δώμα, το οποίο όχι μόνο προσφέρει μία ευχάριστη θέα στους επάνω ορόφους αλλά και συμβάλει θετικά στο μικροκλίμα της περιοχής.
Η πισίνα, που βρίσκεται στον 10ο όροφο, έχει νότιο προσανατολισμό και ένα διαφανές άκρο προς τον ορίζοντα της πόλης, το οποίο επιτρέπει στους λουόμενους να βυθιστούν πλήρως στη θέα της.
Ο στατικός φορέας του "360" αποτελείται από πλάκες, δοκούς και τοιχωματικό σύστημα με υποστυλώματα και τοιχία από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C50/60. Τα περιμετρικά τοιχώματα του πυρήνα έχουν πλάτος 70 cm σε όλο το ύψος του κτιρίου. Οι περιμετρικές κολώνες είναι μεταβαλλόμενης διάστασης, από 150 × 150 (cm) και 140 × 140 (cm) στα υπόγεια μέχρι 80 × 80 (cm) στους τελευταίους ορόφους.
Το μοντέλο του κτιρίου στάλθηκε σε εξειδικευμένο εργαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο BMT Fluid Mechanics, όπου έγιναν δοκιμές σε αεροδυναμική σήραγγα (wind tunnel test) και ελέγχθηκαν οι αντοχές και η συμπεριφορά του κτιρίου στις ανεμοπιέσεις για να σχεδιαστούν τα κατάλληλα υαλοστάσια και οι επενδύσεις για την άνεση και ασφάλεια όλου του κτιρίου.
Η μελέτη θεμελίωσης του έργου βασίστηκε στα δεδομένα της γεωλογικής έρευνας και στα αποτελέσματα της στατικής και αντισεισμικής επίλυσης.
H εκσκαφή έγινε σε βάθος 15 m σε τέσσερις φάσεις, όπου σε κάθε φάση τοποθετούνταν τα αγκύρια, γινόταν η προένταση και ακολουθούσε η επόμενη φάση εκσκαφής.
Για τη στήριξη των πρανών της εκσκαφής χρησιμοποιήθηκε το σύστημα soldier piles (berlin wall) από ζεύγος μεταλλικών διατομών ανά δύο μέτρα, και τρεις αγκυρώσεις ανά ζεύγος καθ' ύψος προέντασης. Μεταξύ των μεταλλικών πασσάλων τοποθετήθηκε σχάρα και εκτοξευόμενο σκυρόδεμα.
Για την αποφυγή των ρηγματώσεων του θεμελίου, το οποίο λόγω του μεγάλου ύψους του (4,5 m κάτω από τον πυρήνα) ανέπτυσσε μεγάλες ενδοθέρμιες χημικές αντιδράσεις, οι οποίες έχουν την τάση να αυξάνουν την θερμοκρασία του σκυροδέματος και κατά συνέπεια να γίνεται απότομη εξάτμιση του νερού, πραγματοποιούνταν συνεχώς ψύξη του νερού ανάμειξης του σκυροδέματος, τοποθέτηση πλακών πολυστερίνης στην επιφάνεια του πέδιλου για την απότομη ψύξη του και συχνό ράντισμα του νωπού σκυροδέματος στην παρουσία των πλακών πολυστερίνης. Η σκυροδέτηση της πεδιλόπλακας πραγματοποιήθηκε με 48 ώρες συνεχούς έκχυσης 6.120 m3 μπετόν από 4 αντλίες ταυτόχρονα.
Για τις εξωτερικές επενδύσεις του κτιρίου τοποθετήθηκαν ικριώματα, τα οποία διαχωρίζονται και ανεξαρτητοποιούνται ανά 5 επίπεδα, γεγονός που καθιστά πιο εύκολη την αποσυναρμολόγησή τους.
Στην διάρκεια της κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν 2 γερανοί ύψους 150 m, 2 εξωτερικοί ανελκυστήρες και απασχολήθηκαν 300 εργάτες και 60 μελετητές και μηχανικοί
Η μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων βασίστηκε σε τρείς βασικούς πυλώνες:
· Στην υψηλή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
· Στη θερμική άνεση των χρηστών του κτιρίου.
· Στις χαμηλές ανάγκες συντήρησης του εξοπλισμού.
Στόχος ήταν τα άμεσα αλλά και τα μακροπρόθεσμα οφέλη για τον ένοικο. Χάρη στα θερμομονωτικά υλικά και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουν χρησιμοποιηθεί το κτίριο κατατάσσεται στην υψηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, Α. Τα συστήματα κλιματισμού, τα οποία έχουν εγκατασταθεί προσφέρουν αυτόνομο έλεγχο και άριστη θερμική άνεση στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου. Επίσης μειώνουν τις ανάγκες συντήρησής τους στο ελάχιστο. Πέραν αυτών, όμως, στο κτίριο έχουν εγκατασταθεί συστήματα, τα οποία προσφέρουν και τον υψηλότερο βαθμό προστασίας και ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων και των χρηστών του κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μηχανολογικοί όροφοι δημιουργήθηκαν σε διάφορα επίπεδα, για να εγκατασταθεί ο τεχνικός εξοπλισμός, ενώ στο μεσοπάτωμα δημιουργήθηκε επανδρωμένο κέντρο ασφάλειας και ελέγχου.
Τα τριπλά τζάμια που χρησιμοποιήθηκαν συνδυάζουν τη θερμική μόνωση των τριπλών υαλοπινάκων με το ίδιο ηλιακό κέρδος με τα διπλά τζάμια υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
Στο "360" έχουν εγκατασταθεί 5 ανελκυστήρες με ταχύτητα 3 m/sec, εκ των οποίων ο ένας είναι ο ανελκυστήρας πυρόσβεσης, δηλαδή έχει όλες τις πρόνοιες για χρήση σε περίπτωση πυρκαγιάς.
Ο φωτισμός του κτιρίου έχει σχεδιαστεί με τις πιο σύγχρονες τεχνικές και χρησιμοποιεί υψηλής απόδοσης φωτιστικά με φωτεινές πηγές φωτοδιόδων (LED). Έχει χρησιμοποιηθεί δίκτυο ελέγχου με πρωτόκολλο ΚΝΧ, σε συνδυασμό με αισθητήρες παρουσίας κίνησης και φυσικού φωτισμού, τα οποία βοήθησαν στην ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
H ψύξη και η θέρμανση των χώρων του κτιρίου επιτυγχάνεται με συστήματα μεταβαλλόμενου όγκου αερίου (VRV) και ανάκτησης ενέργειας (heat recovery).
Το καθάρισμα και η συντήρηση των προσόψεων του κτιρίου επιτυγχάνεται από το BMU (building maitenance unit), το οποίο βρίσκεται στην οροφή του.
Επίσης, το "360" διαθέτει το πιο τεχνολογικά προηγμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων.

Περισσότερα...

Στοιχεία έργου

Αρχιτεκτονική μελέτη:
Μαρία Γεραρχάκη
Αρχιτεκτονική επίβλεψη:
Άννα Μαρία Χατζησυμέου
Στατική μελέτη και επίβλεψη:
Hyperstatic / Άντρος Αχιλλέως
Μηχανολογική μελέτη και επίβλεψη:
Μελτεc / Κυριάκος Ζινιέρης, Ιωάννης Ηλιοφώτου
Ηλεκτρολογική μελέτη και επίβλεψη:
YTM / Μάριος Σταυρίδης
Project Management:
Γιώργος Αμβροσίου
Κατασκευή και ιδιοκτησία:
Cyfield Group of Companies

ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ KTIRIO.GR

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Κατάστημα & καφέ

Κατάστημα & καφέ "TOM'S" στη Θεσσαλονίκη

Το Toms Flagship Store & Cafe βρίσκεται στο ισόγειο διατηρητέου κτιρίου γνωστού και ως "Παλιό Ταχυδρομείο" στο Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι, η εμπειρία της αγοράς…
Κομμωτήριο - πολυχώρος ανδρικής περιποίησης στη Θεσσαλονίκη

Κομμωτήριο - πολυχώρος ανδρικής περιποίησης στη Θεσσαλονίκη

Η αρχιτεκτονική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε ένα κατάστημα συνολικού εμβαδού 300 m2, διαμοιρασμένο σε δύο επίπεδα, με σκοπό τη δημιουργία ενός πολυχώρου ανδρικής περιποίησης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.Πρόθεση του σχεδιασμού ήταν…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.