Εναλλάκτες θερμότητας αέρα - αέρα σε συστήματα κλιματισμού - εξαερισμού

Οι εναλλάκτες θερμότητας αέρα - αέρα χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις κλιματισμού - εξαερισμού με στόχο την ανάκτηση μέρους της απορριπτόμενης θερμότητας. Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας, που μπορεί να φτάσει σε επίπεδα της τάξης του 70-75%.
Οι εναλλάκτες συνδέονται με τους αεραγωγούς προσαγωγής του νωπού αέρα και απόρριψης του αέρα των επί μέρους εσωτερικών χώρων στο περιβάλλον. Οι εναλλάκτες τοποθετούνται σε μονάδες που αποτελούνται από δύο ανεμιστήρες (προσαγωγής και απαγωγής), φίλτρα και εναλλάκτη αέρα - αέρα. Σε πιο πλήρεις παραλλαγές μπορούν να φέρουν ηλεκτρικές αντιστάσεις αέρα, αισθητήρια ποιότητας αέρα, αντιπυρικά φίλτρα, θερμοστάτες αεραγωγών κτλ.

  • Second Text:

    Εγκατάσταση εξαερισμού με χρήση μονάδας που περιέχει εναλλάκτη αέρα - αέρα.
    1. Μονάδα εναλλάκτη θερμότητας αέρα - αέρα.
    2. Στόμιο εισαγωγής νωπού αέρα.
    3. Στόμιο απόρριψης αέρα εσωτερικών χώρων.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συστήματα κλιματιζόμενης οροφής

Συστήματα κλιματιζόμενης οροφής

Τα συστήματα ψυχόμενων οροφών (cooling ceilings) δεν επιφέρουν τις αρνητικές επιπτώσεις των συμβατικών συστημάτων κλιματισμού από την οροφή, όπως είναι ο θόρυβος και τα ρεύματα αέρα. Μία ψυχόμενη οροφή έχει άμεση επίδραση…
Συντήρηση δικτύων αεραγωγών κλιματισμού

Συντήρηση δικτύων αεραγωγών κλιματισμού

Τα δίκτυα αεραγωγών θα πρέπει να ελέγχονται μία φορά το χρόνο για ενδεχόμενη ρύπανση, για καταστροφή των μονώσεων, για χαλάρωση των στηριγμάτων, για διαρροές στα εύκαμπτα τεμάχια σύνδεσης, για γήρανση…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.