Χώρισμα με μονό σκελετό & μονή γυψοσανίδα

Τα πιο διαδεδομένα συστήματα τοιχοποιίας με γυψοσανίδα αποτελούνται από μονό ή διπλό σκελετό, ανάλογα με τις απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυροπροστασίας, επάνω στον οποίο τοποθετούνται γυψοσανίδες σε μονή ή διπλή στρώση. Στα συστήματα μονού σκελετού και μονής γυψοσανίδας, οι γυψοσανίδες στερεώνονται εκατέρωθεν του σκελετού, ενώ ενδιάμεσα μπορεί να τοποθετηθεί μονωτικό υλικό, όπως ορυκτοβάμβακας ή πετροβάμβακας. Ενδεικτικά σ’ αυτά τα συστήματα τοποθετούνται γυψοσανίδες 12,5 mm, με ορθοστάτες με απόσταση πλευρών 50 mm και πλάκες ή πάπλωμα ορυκτοβάμβακα πάχους 45 mm.

 • Second Text:

  Κατακόρυφη τομή

  1. Οροφή (πλάκα σκυροδέματος).
  2. Βύσμα.
  3. Επίχρισμα.
  4. Διαχωριστική ταινία.
  5. Στρωτήρας.
  6. Μεταλλική βίδα στερέωσης.
  7. Γυψοσανίδα.
  8. Ορθοστάτης.
  9. Μόνωση.
  10. Πλακίδια.
  11. Κόλλα πλακιδίων.
  12. Εξισωτική στρώση (π.χ. τσιμεντοκονίαμα, γαρμπιλόδεμα).
  13. Δάπεδο (πλάκα σκυροδέματος).
  14. Αφρώδης ηχομονωτική ταινία σφράγισης.
  15. Υλικό αρμολόγησης.

  Οριζόντια τομή

  1. Βύσμα.
  2. Διαχωριστική ταινία.
  3. Τοιχοποιία.
  4. Επίχρισμα.
  5. Υλικό αρμολόγησης.
  6. Αφρώδης ηχομονωτική ταινία σφράγισης.
  7. Μεταλλική βίδα στερέωσης.
  8. Ορθοστάτης προφίλ.
  9. Γυψοσανίδα.
  10. Μόνωση.
  11. Στρωτήρας.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ελαφρά χωρίσματα με γυψοσανίδες

Ελαφρά χωρίσματα με γυψοσανίδες

Oι γυψοσανίδες στερεώνονται σε μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό. O μεταλλικός σκελετός διαμορφώνεται από δοκούς διατομής Π, που συναρμολογούνται σε διάφορους συνδυασμούς, ενώ ο ξύλινος από καδρόνια ανάλογης διατομής. Tα ξύλινα…
Κατασκευή καμπύλου τοίχου με μεταλλικό σκελετό

Κατασκευή καμπύλου τοίχου με μεταλλικό σκελετό

Για την κατασκευή καμπύλων τοίχων με τη χρήση γυψοσανίδων, χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι μεταλλικοί στρωτήρες και ορθοστάτες, οι οποίοι τοποθετούνται σε μικρές αποστάσεις (συνήθως ανά 30 cm). Επάνω στο σκελετό στερεώνονται είτε…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.