Κατασκευή καμπύλου τοίχου με μεταλλικό σκελετό

Για την κατασκευή καμπύλων τοίχων με τη χρήση γυψοσανίδων, χρησιμοποιούνται εύκαμπτοι μεταλλικοί στρωτήρες και ορθοστάτες, οι οποίοι τοποθετούνται σε μικρές αποστάσεις (συνήθως ανά 30 cm). Επάνω στο σκελετό στερεώνονται είτε ειδικές καμπύλες γυψοσανίδες είτε γυψοσανίδες μικρού πάχους (6,00 - 6,50 mm), που καμπυλώνονται απευθείας επάνω στο σκελετό, είτε γυψοσανίδες λίγο μεγαλύτερου πάχους (9,50 - 12,5 mm), που έχουν αυξημένη ελαστικότητα και αντοχή σε κάμψη και μπορούν να καμπυλωθούν με ειδική επεξεργασία (μέθοδος υγρής καμπύλωσης), διαμορφώνοντας ακόμη μικρότερες καμπύλες. Σε συνέχεια της καμπύλης επιφάνειας, μπορούν να τοποθετηθούν ευθύγραμμα τμήματα, ακολουθώντας τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

 • Second Text:

  Α. Τρισδιάστατη απεικόνιση καμπύλου τοίχου
  1. Εύκαμπτος στρωτήρας (καμπύλο τμήμα).
  2. Θερμομόνωση (συνήθως πάπλωμα ορυκτοβάμβακα).
  3. Ορθοστάτης (συνήθης απόσταση 60 cm) - ευθύγραμμο τμήμα.
  4. Ορθοστάτης (συνήθης απόσταση 30 cm) - καμπύλο τμήμα.
  5. Καμπύλη γυψοσανίδα (μονή ή διπλή).
  6. Απλή γυψοσανίδα (μονή ή διπλή).
  7. Μεταλλικές βίδες στερέωσης.
  8. Ταινία και υλικό αρμολόγηση.
  9. Στρωτήρας (ευθύγραμμο τμήμα), που συνδέεται με εύκαμπτο στρωτήρα (καμπύλο τμήμα).

  Β. Οριζόντια τομή
  1. Μεταλλική βίδα στερέωσης.
  2. Υλικό αρμολόγησης & διαχωριστική ταινία.
  3. Ορθοστάτης.
  4. Γυψοσανίδα.
  5. Στρωτήρας.
  6. Μόνωση.
  7. Πλαστικό βύσμα με καρφί.
  8. Εύκαμπτος στρωτήρας.
  9. Καμπυλωμένη γυψοσανίδα.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Μεταλλικές ψευδοροφές

Μεταλλικές ψευδοροφές

Oι μεταλλικές ψευδοροφές εκτός από την υψηλή αισθητική που προσφέρουν, χαρακτηρίζονται και από την ικανότητα αντανάκλασης του ήχου. Υπάρχουν δύο είδη μεταλλικών ψευδοροφών, οι κλειστές και οι ανοιχτές. Oι κλειστές…
Ελαφρά χωρίσματα με γυψοσανίδες

Ελαφρά χωρίσματα με γυψοσανίδες

Oι γυψοσανίδες στερεώνονται σε μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό. O μεταλλικός σκελετός διαμορφώνεται από δοκούς διατομής Π, που συναρμολογούνται σε διάφορους συνδυασμούς, ενώ ο ξύλινος από καδρόνια ανάλογης διατομής. Tα ξύλινα…
Στερέωση γυψοσανίδας σε ψευδοροφή

Στερέωση γυψοσανίδας σε ψευδοροφή

Οι κύριες δοκίδες τοποθετούνται και οριζοντιώνονται σε αξονικές αποστάσεις από 50 cm έως 120 cm για αντίστοιχες αποστάσεις των αναρτήσεων από 120 cm έως 90 cm από την φέρουσα οροφή.…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.