Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην όψη κτιρίου

1.Φωτοβολταϊκά πλαίσια σε συστήματα επένδυσης κτιριακών όψεων
Η χρήση φωτοβολταϊκών πλαισίων ως στοιχείων κάλυψης και προστασίας των στοιχείων του κτιριακού κελύφους, π.χ. της θερμομόνωσης, της τοιχοποιίας κτλ., από τις καιρικές μεταβολές και τα καιρικά φαινόμενα αποτελεί μία πρόσθετη δυνατότητα εφαρμογής της εν λόγω τεχνολογίας. Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας γίνεται με την κατασκευή εξωτερικά του κτιριακού κελύφους μιας μεταλλικής κατασκευής, που εδράζεται στο φέροντα οργανισμό του κτιρίου, επάνω στην οποία τοποθετούνται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Για τη στερέωσή τους τα φωτοβολταϊκά πλαίσια φέρουν περιμετρικό μεταλλικό πλαίσιο με κατάλληλες διαμορφώσεις, οι οποίες επιτρέπουν τη συναρμογή και αγκύρωσή τους στη μεταλλική κατασκευή. Αυτή η τεχνική συχνά επιτρέπει την κυκλοφορία αέρα στην πίσω πλευρά των φωτοβολταϊκών πλαισίων μέσω ενός διακένου, γεγονός που οδηγεί και στην αύξηση του βαθμού απόδοσης των πλαισίων λόγω της ψύξης τους. Η εφαρμογή αυτών των συστημάτων συχνά είναι εφικτή και σε υφιστάμενα κτίρια που φέρουν αντίστοιχη μεταλλική κατασκευή με την αντικατάσταση των μεταλλικών ή συνθετικών πετασμάτων που υπάρχουν από φωτοβολταϊκά πλαίσια.

2.Φωτοβολταϊκά πλαίσια σε συστήματα γυάλινης όψης
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αντικαταστήσουν τους υαλοπίνακες, μονούς ή διπλούς, διαφανείς ή αδιαφανείς, που εγκαθίστανται τις γυάλινες όψεις των κτιρίων.
Ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής και συναρμολόγησης, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μπορούν είτε να τοποθετηθούν απευθείας επάνω στο μεταλλικό πλαίσιο (σκελετό) της γυάλινης όψης είτε να ενσωματωθούν στο κτίριο ως βιομηχανικά προκατασκευασμένα πετάσματα, μειώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο το χρόνο εγκατάστασης. Όπως και οι υαλοπίνακες έτσι και τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μπορούν να είναι διαπερατά ή αδιαπέραστα από το ηλιακό φως και να φέρουν αντίστοιχα μονή ή διπλή υάλωση. Στην περίπτωση της διπλής υάλωσης ο δεύτερος υαλοπίνακας φέρει κατάλληλη θερμική επεξεργασία που του προσδίδει υψηλή αντοχή, ώστε να μην καταστρέφεται από τη θερμική καταπόνηση που του προξενεί η αύξηση της θερμοκρασίας του φωτοβολταϊκού πλαισίου.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κουπόλες για φυσικό φωτισμό ή/και αερισμό

Κουπόλες για φυσικό φωτισμό ή/και αερισμό

Μπορεί να είναι επίπεδες, θολωτές ή μορφής πυραμίδας, ανοιγόμενες ή σταθερές. Το άνοιγμα μπορεί να πραγματοποιείται χειροκίνητα, ηλεκτροκίνητα με τη χρήση κομβίου ή να συνδυάζεται η λειτουργία της με αισθητήρα…
Τρόποι στήριξης υαλοπινάκων

Τρόποι στήριξης υαλοπινάκων

Kλασική κατασκευή με γυαλί ένθετο και κάνναβο μεταλλικών διατομών.Πρόκειται για σύστημα διατομών από χάλυβα, αλουμίνιο ή ξύλο, το οποίο στερεώνεται στο σκελετό του κτιρίου, σχηματίζοντας κάνναβο, επί του οποίου τοποθετούνται…
Όψη με αναδιπλούμενα πετάσματα

Όψη με αναδιπλούμενα πετάσματα

Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα λύση σκίασης, που μεταμορφώνει την όψη σε ένα γλυπτικό εργαλείο ελέγχου των εσωτερικών συνθηκών. Τα πετάσματα στερεώνονται σε μεταλλικό πλαίσιο, που αγκυρώνεται στο φέροντα οργανισμό και…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.