Ενίσχυση θεμελίωσης τοιχοποιίας με πασσάλους

Η τεχνική των θεμελιώσεων με πασσάλους μεγάλης ή μεσαίας διαμέτρου χρησιμοποιείται στην περίπτωση, κατά την οποία οι επιφανειακές στρώσεις του εδάφους θεμελίωσης παρουσιάζουν μειωμένα μηχανικά χαρακτηριστικά. Η χρήση των πασσάλων επιτρέπει την αξιοποίηση της εδαφικής αντίστασης, η οποία είναι γενικώς μεγαλύτερη σε στρώσεις που βρίσκονται σε μεγαλύτερο βάθος. Η χρήση των πασσάλων μεγάλης ή μεσαίας διαμέτρου σε κατασκευές από τοιχοποιία είναι γενικώς περιορισμένη λόγω της δυσκολίας εφαρμογής τους, π.χ. λόγω της χρήσης βαρειών μηχανημάτων. Πάντως, επιλέγεται ως μέθοδος παρέμβασης όταν οι εργοταξιακές συνθήκες επιτρέπουν την κατασκευή των πασσάλων μόνο στην εξωτερική περίμετρο της κατασκευής.

Η τεχνική των μικροπασσάλων είναι πολύ πιο διαδεδομένη από εκείνη των πασσάλων μεσαίας ή μεγάλης διαμέτρου. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα αυτής της τεχνικής είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί με σχετικά μικρά μηχανήματα, γεγονός που επιτρέπει την κατασκευή πασσάλων και στις δύο παρειές των τοιχωμάτων. Συνήθως η διάμετρος των μικροπασσάλων κυμαίνεται από 8 έως 15 cm. Για τη σύνδεση μεταξύ των μικροπασσάλων απαιτείται η κατασκευή κεφαλόδεσμου.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Τοίχοι από υαλότουβλα

Τοίχοι από υαλότουβλα

Kατασκευάζονται με τσιμεντοκονίαμα ή με προκατασκευασμένα πλαίσια μεταλλικά, ξύλινα ή πλαστικά. Στην κατασκευή με τσιμεντοκονίαμα πρέπει: • Tο πάχος των αρμών να κυμαίνεται από 1,2 ως 3,0 cm. • Να…
Μεταλλικά κτίρια

Μεταλλικά κτίρια

Kατασκευάζονται με φέροντα πλαίσια από μεταλλικές διατομές και μπορούν να καλύψουν μεγάλα ανοίγματα με σχετικά οικονομικό τρόπο. Για την επιστέγαση και τους τοίχους χρησιμοποιούνται μεταλλικά φύλλα ή σύνθετα πετάσματα από…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.