Κατασκευή ντουζιέρας με κεραμικά πλακίδια

Ως υπόστρωμα των πλακιδίων χρησιμοποιούνται κατάλληλες τσιμεντοσανίδες, οι οποίες μπορεί να ενισχυθούν με ειδικό πλαίσιο στήριξης, ώστε να αναλάβουν τα φορτία της υδραυλικής εγκατάστασης, της στήλης του ντουζ και των διαφόρων αξεσουάρ. Όσον αφορά στη διαμόρφωση του δαπέδου, διατίθενται προκατασκευασμένες τσιμεντοσανίδες με διαμορφωμένη κλίση στην άνω επιφάνειά τους και ενσωματωμένο το στόμιο απορροής υδάτων στο επιθυμητό σημείο.
Η βάση της κατασκευής μπορεί να τοποθετηθεί είτε στο ίδιο επίπεδο με το παρακείμενο δάπεδο είτε υπερυψωμένη. Η υπερύψωση επιτυγχάνεται με τη χρήση μεταλλικών στηριγμάτων ή την κατασκευή χαμηλού δρομικού τοίχου πλινθοδομής, ο οποίος επενδύεται με κεραμικά πλακίδια. Εφόσον απαιτείται η δημιουργία ανοίγματος για την εγκατάσταση του αποχετευτικού συστήματος, το βάθος του εξαρτάται από τη θέση του αποχετευτικού σωλήνα. Όταν υπάρχει κατακόρυφος αποχετευτικός σωλήνας απαιτείται άνοιγμα βάθους 40 mm, ενώ για οριζόντιο σωλήνα απαιτείται άνοιγμα βάθους 130 mm. Στο άνοιγμα τοποθετείται μια στρώση ηχομονωτικού υλικού και ο υπόλοιπος κενός χώρος καλύπτεται με αδιάβροχο τσιμεντοκονίαμα έως το ύψος της αποχετευτικής μονάδας. Στο στόμιο απορροής υδάτων και από την κάτω πλευρά της τσιμεντοσανίδας κουμπώνεται ένας πλαστικός δακτύλιος στεγανότητας, μέσα στον οποίο βρίσκεται και το σιφόνι.
Η σφράγιση του αρμού μεταξύ του δαπέδου του ντουζ και του παρακείμενου δαπέδου γίνεται με την εφαρμογή αδιάβροχης ταινίας υαλοπλέγματος, περιμετρικά των δυο επιφανειών.
Η διαμόρφωση του δαπέδου ακολουθείται από την τοποθέτηση μεταλλικών οδηγών διατομής U, επάνω στους οποίους βιδώνονται οι τσιμεντοσανίδες για τη διαμόρφωση των σταθερών τοιχωμάτων. Εναλλακτικά, στην περίπτωση που η τσιμεντοσανίδα του δαπέδου έχει περιμετρικά εσοχές, οι κατακόρυφες τσιμεντοσανίδες κουμπώνονται σε αυτές με τη χρήση ειδικής αδιάβροχης τσιμεντοειδούς κόλλας.
Ειδικές τσιμεντοσανίδες χρησιμοποιούνται και στην περίπτωση που το ντουζ κατασκευάζεται σε επαφή με προϋπάρχουσα τοιχοποιία. Ακολουθεί η εγκατάσταση των σωληνώσεων στην τσιμεντοσανίδα για την παροχή νερού και η σύνδεσή τους με το σύστημα ύδρευσης. Κατόπιν πραγματοποιείται η επένδυση με κεραμικά πλακίδια και ακολουθεί η τοποθέτηση της κεφαλής του ντουζ και των υπόλοιπων συσκευών. Τα κεραμικά πλακίδια πρέπει να χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλό έως μηδενικό δείκτη υδαταπορροφητικότητας, εξασφαλίζοντας τη στεγανότητα του χώρου και του υποστρώματος.
Επιπλέον, τα πλακίδια δαπέδου που τοποθετούνται στην εσωτερική επίστρωση του ντουζ πρέπει να είναι αντιολισθητικά. Καθώς η άνω πλευρά της τσιμεντοσανίδας του δαπέδου θα δέχεται νερό με υδροστατική πίεση, συνιστάται η εφαρμογή μιας στρώσης ασταριού και ακολούθως η επάλειψη με κατάλληλη κόλλα πλακιδίων ακρυλικής βάσης. 24 ώρες μετά από την τοποθέτηση των πλακιδίων πραγματοποιείται η αρμολόγησή τους με τη χρήση ακρυλικού αρμόστοκου και με τη βοήθεια σπάτουλας αρμολόγησης. Σε πάχη αρμών μεγαλύτερα των 4 - 5 mm χρησιμοποιείται χονδρόκοκκος αρμόστοκος.

 • Second Text:

  Α. Λεπτομέρεια τομής στο δάπεδο του ντουζ, όταν υπάρχει κατακόρυφος αποχετευτικός σωλήνας.
  1. Σκυρόδεμα εξίσωσης στρώσεων.
  2. Αδιάβροχη ταινία υαλοπλέγματος.
  3. Προφίλ αρμού.
  4. Κεραμικά πλακίδια.
  5. Ηχομονωτική στρώση.
  6. Κατακόρυφος αποχετευτικός σωλήνας.
  7. Αδιάβροχο τσιμεντοκονίαμα.
  8. Τσιμεντοσανίδα για το δάπεδο.
  9. Τσιμεντοσανίδα για τον τοίχο.

  Β. Λεπτομέρεια τομής στο δάπεδο του ντουζ, όταν υπάρχει οριζόντιος αποχετευτικός σωλήνας.
  1. Σκυρόδεμα εξίσωσης στρώσεων.
  2. Αδιάβροχη ταινία υαλοπλέγματος.
  3. Κεραμικά πλακίδια.
  4. Ηχομονωτική στρώση.
  5. Αδιάβροχο τσιμεντοκονίαμα.
  6. Οριζόντιος αποχετευτικός σωλήνας.
  7. Τσιμεντοσανίδα για το δάπεδο.
  8. Τσιμεντοσανίδα για τον τοίχο.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Σύνδεση πλαστικών σωλήνων

Σύνδεση πλαστικών σωλήνων

Oι πλαστικοί σωλήνες που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού πρέπει να είναι πιστοποιημένοι για τη συγκεκριμένη χρήση, να μη μεταδίδουν στο νερό γεύση ή οσμή και να μην ευνοούν την…
Διατάξεις ειδών υγιεινής και διαμόρφωση δικτύου ύδρευσης

Διατάξεις ειδών υγιεινής και διαμόρφωση δικτύου ύδρευσης

Η αρχή του εσωτερικού δικτύου διανομής ύδρευσης γίνεται από τον υδρομετρητή και ολοκληρώνεται από τους υδραυλικούς υποδοχείς. Στους υδραυλικούς υποδοχείς συγκαταλέγονται οι λεκάνες αποχωρητηρίου, οι νιπτήρες, οι μπανιέρες, οι ντουζιέρες…
Εντοιχιζόμενα καζανάκια σε τοιχοποιία

Εντοιχιζόμενα καζανάκια σε τοιχοποιία

Τα εντοιχιζόμενα καζανάκια (δοχεία έκπλυσης) προσφέρουν εργονομία και αισθητική αναβάθμιση στο χώρο. Το συνολικό όφελος του χώρου έναντι των εξωτερικών δοχείων έκπλυσης υαλώδους πορσελάνης κυμαίνεται από 10 έως 15 cm.…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.