Στεγανοποίηση υπόγειων τοίχων και περιμετρική αποστράγγιση

Το σύστημα περιμετρικής αποστράγγισης (drainage) αποτελείται από μία τάφρο που περιβάλλει το κτίριο, συλλέγει τα νερά και τα οδηγεί στο σύστημα αποχέτευσης ή σε φυσικό υποδοχέα ή σε χαμηλότερο επίπεδο σε έδαφος υπό κλίση μέσω αγωγού στον πυθμένα της υπό μικρή κλίση (συνήθως 0,5% - 2,0%). Αυτή η μέθοδος συνδυάζεται με την τοποθέτηση υγρομονωτικών υλικών στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου, όταν είναι νεόδμητο, ενώ στην περίπτωση που συνδυαστεί με υποδαπέδια αποστράγγιση παρέχει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Έχει εφαρμογή σε υφιστάμενες ή νέες κατασκευές, που πλήττονται από την ύπαρξη επιφανειακών υδάτων, μόνιμων ή πρόσκαιρων ή από περιστασιακά διηθούμενα ύδατα, που προσβάλλουν τα πλευρικά τοιχώματα ή από υπόγεια νερά, των οποίων η στάθμη, περιστασιακά ή μόνιμα, φθάνει σε υψηλότερο επίπεδο από αυτό των θεμελίων.

Οδηγίες κατασκευής
Η διάνοιξη της τάφρου θα πρέπει να φτάνει τουλάχιστον ως το επίπεδο των θεμελίων χωρίς όμως να ξεπερνά την άνω στάθμη τους. Στην περίπτωση υποδαπέδιας αποστράγγισης, η τάφρος πρέπει να βρίσκεται σε στάθμη χαμηλότερη των θεμελίων, διότι διαφορετικά θα πρέπει να τρυπηθούν τα θεμέλια για τη σύνδεση των αγωγών, κάτι που δεν είναι αποδεκτό. Στον πυθμένα και στα τοιχώματα της τάφρου διαστρώνεται υλικό, που να επιτρέπει τη διήθηση των υδάτων (συνθετικό υφαντό υλικό, γεωύφασμα κτλ.)
Ο αγωγός αποστράγγισης πρέπει να εδράζεται σε στρώση διαβαθμισμένου υλικού, πάχους περίπου 20 cm με χαλίκια Ø32 έως Ø64, προκειμένου να μην υπάρχει ο κίνδυνος έμφραξης των οπών από υλικά, που μεταφέρουν τα διηθούμενα ύδατα.
Επάνω από τον αγωγό γίνεται πλήρωση της τάφρου με χαλίκι ίδιας διαμέτρου σε ύψος 40 cm για την προστασία του αγωγού.
Το σύστημα αποστράγγισης θα πρέπει να βρίσκεται σε σημαντικά υψηλότερη στάθμη από αυτήν του αποχετευτικού αγωγού, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πλημμυρισμού του με ακάθαρτα σε περίπτωση υπερφόρτωσης του συστήματος (αντιστροφή ροής).
Ο αποστραγγιστικός αγωγός πρέπει να περιβάλλεται από γεωύφασμα, προκειμένου να αποτρέπεται η διείσδυση μικρόκοκκων υλικών στο εσωτερικό του μέσω των οπών στην επιφάνειά του.
Οι αγωγοί αποστράγγισης επιλέγονται από πορώδη υλικά (σωλήνες από πορώδες σκυρόδεμα, εφυαλωμένοι πηλοσωλήνες κτλ.) ή από διάτρητους αγωγούς από αδιαπέραστο υλικό σε όλη την επιφάνειά τους. Η εσωτερική τους επιφάνεια θα πρέπει να είναι λεία, ούτως ώστε να διευκολύνει τη ροή του νερού. Η διάμετρός τους συνήθως επαρκεί στα 100 mm, θα πρέπει όμως πάντα να εκτιμάται η ποσότητα των υδάτων που θα κληθεί να παραλάβει. Στις γωνίες ή σε θέσεις αλλαγής κλίσης μικρότερης από 135° θα πρέπει να προβλέπεται φρεάτιο καθαρισμού.
Η υγροπροστατευτική στρώση πρέπει να προστατεύεται από τυχόν τραυματισμό από τα υλικά πλήρωσης της τάφρου. Μπορεί να καλυφθεί με:
- πλάκες από σκληρά αφρώδη υλικά (π.χ. διογκωμένη πολυστερίνη),
- αποστραγγιστικό τοίχο ξηράς δόμησης,
- σύνθετα αποστραγγιστικά φύλλα με εξωτερική επικάλυψη μη υφαντού γεωυφάσματος και εσωτερική από συνθετικές ύλες (προπυλένιο κτλ.),
- φύλλα (κυματοειδή ή τραπεζοειδή) από πλαστικά ή ορυκτά υλικά, που διευκολύνουν και τον αερισμό του τοίχου.
Η διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας της τάφρου και της περιμετρικής ζώνης εδάφους πρέπει να διαμορφώνεται με κλίση προς τα έξω, προκειμένου να οδηγούνται τα νερά της βροχής μακριά από το κτίριο.

Περιμετρική αποστράγγιση με γεωσυνθετικά στραγγιστήρια
Η περιμετρική αποστράγγιση στο κτίριο μπορεί επίσης να επιτευχθεί με τη χρήση γεωσυνθετικών στραγγιστηρίων, μειώνοντας σημαντικά το κόστος κατασκευής, καθώς δεν χρειάζεται η διάνοιξη μεγάλης τάφρου, η πλήρωσή της με αδρανή, πρόσθετα γεωυφάσματα και οι σωλήνες αποστράγγισης.
Το στραγγιστήριο είναι σύνθετο υλικό και αποτελείται από μία στεγανή μεμβράνη με διαπερατό πυρήνα με προεξοχές, που επιτρέπει την είσοδο του νερού σ’ αυτόν, όχι όμως και το αντίστροφο. Το σύστημα συμπληρώνεται από γεωύφασμα στην επαφή με το έδαφος με υψηλή ανθεκτικότητα στις επιδράσεις του ριζικού συστήματος των φυτών. Το νερό από τον πυρήνα οδηγείται σε σωλήνα στον πυθμένα του συστήματος και κατόπιν προς το αποχετευτικό σύστημα ή άλλο αποδέκτη μακριά από τη θεμελίωση (τουλάχιστον 1,5 m).

 

 • Second Text:

  A. Περιμετρική αποστράγγιση κτιρίων
  1. Χώμα.
  2. Αμμοχάλικο.
  3. Προστατευτική στρώση. Μπορεί να είναι θερμομονωτική πλάκα απρόσβλητη από την υγρασία ή αποστραγγιστική μεμβράνη με κωνοειδείς προεξοχές.
  4. Στεγανοποιητική στρώση.
  5. Χαλίκι 3Α.
  6. Οπλισμένο σκυρόδεμα.
  7. Γεωύφασμα.
  8. Διάτρητος αγωγός αποστράγγισης.
  9. Σκυρόδεμα καθαριότητας.

  B. Περιμετρική αποστράγγιση θεμελίωσης με αποστραγγιστική μεμβράνη με κωνοειδείς προεξοχές.
  1. Τοιχίο σκυροδέματος.
  2. Επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα
  3. Αποστραγγιστική μεμβράνη με κωνοειδείς προεξοχές.
  4. Γεωύφασμα
  5. Χαλίκι.
  6. Αποστραγγιστικός αγωγός.
  7. Χώμα.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φυτεμένα δώματα

Φυτεμένα δώματα

Βασικές παράμετροι για την κατασκευή ενός δώματος που να επιτρέπει εγκατάσταση κήπου σ’ αυτό είναι: • Η φέρουσα κατασκευή να είναι ικανή να δεχθεί το επιπλέον φορτίο του κήπου. •…
Εφαρμογή επιχρίσματος σε εξωτερική θερμομόνωση

Εφαρμογή επιχρίσματος σε εξωτερική θερμομόνωση

H λύση της εξωτερικής θερμομόνωσης χρησιμοποιείται τόσο σε υφιστάμενες, όσο και σε νέες κατασκευές. Tα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης - επιχρίσματος περιλαμβάνουν σύνολα υλικών με απόλυτη μεταξύ τους συμβατότητα και συνεργασία,…
Στεγανοποίηση δώματος στη συναρμογή με υδρορροή

Στεγανοποίηση δώματος στη συναρμογή με υδρορροή

Το πρόβλημα δημιουργείται είτε από την έλλειψη στεγανοποίησης στα τοιχώματα της υδρορροής κατά το ύψος των επάλληλων στρώσεων του δομικού στοιχείου, είτε από τη φραγή της υδρορροής από φερτά υλικά.…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.