Απόληξη εγκιβωτισμένης στέγης

Η απορροή του νερού της βροχής και κατά συνέπεια η αποφυγή σχηματισμου περιοχών συσσώρευσης τους αποτελεί βασική παράμετρο σχεδιασμού μιας στέγης. Το ελαφροσκυρόδεμα ανάμεσα από την στεγανοποιητική στρώση και τη θερμομόνωση τοποθετείται για να μπορέσει να σταθεί η στεγανοποίηση. Προκειμένου να προστατεύονται οι εξωτερικές τοιχοποιίες απο την αναπήδηση του νερού της βροχής επιβάλλεται η ανασήκωση της στεγανοποιητικής στρώσης επί του κατακόρυφου δομικού στοιχείου. Όσον αφορά στα στηθαία, συνιστάται επίσης η ανασήκωση της στεγανοποιητικής στρώσης μέχρι τη στέψη, δηλαδή να "γυρίζει" επάνω από τη στέψη του στηθαίου.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Διαμόρφωση δώματος στη συναρμογή με το στηθαίο

Διαμόρφωση δώματος στη συναρμογή με το στηθαίο

Tα ασφαλτικά φύλλα δεν τερματίζουν στο άκρο της οριζόντιας επιφάνειας, αλλά γυρίζουν στο στηθαίο, διαμορφώνοντας αμβλεία γωνία με την οριζόντια επιφάνεια και επικαλύπτουν το στηθαίο ή φτάνουν τουλάχιστον μέχρι ύψος…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.