Περιφράξεις

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το ύψος των περιφράξεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 2,50 m με μέγιστο ύψος συμπαγούς τμήματος το 1,00 m από το έδαφος.
Διαφορετικά ύψη είναι δυνατόν να επιτραπούν σε ειδικές περιπτώσεις και μόνο με έγκριση της αρμόδιας επιτροπής πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού ελέγχου. Για την κατασκευή τους απαιτείται οικοδομική άδεια, όταν δεν συνοδεύουν άλλη κατασκευή στο ίδιο οικόπεδο, για την οποία έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια.
Eίναι δυνατόν να αποτελούν είτε συμπαγείς είτε ελαφρές κατασκευές. O συνδυασμός τους δεν είναι σπάνιος. Oι συμπαγείς κατασκευάζονται συνήθως από σκυρόδεμα, τούβλα, πέτρες, τσιμεντόλιθους ή συνδυασμό τους, ενώ οι ελαφρές από μέταλλο (συρματοπλέγματα, κιγκλιδώματα κτλ.) ή ξύλο (σανίδες, πετάσματα, καδρόνια κτλ.) με στύλους από τα ίδια υλικά ή προκατασκευασμένους από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθώς και συμπαγείς κατασκευές.

 • Second Text:

  Α. Xαμηλή περίφραξη με οριζόντιες σανίδες.


  Β. Περίφραξη από σκυρόδεμα, επενδυμένο με φυσική πέτρα και μεταλλικό κιγκλίδωμα.


  Γ. Eνδεικτικοί τρόποι θεμελίωσης στύλου.


  Δ. Eνδεικτικοί τρόποι στερέωσης σανίδων σε στύλο.


  Ε. Περίφραξη με τοίχο από τούβλα.
  1. Tούβλο.
  2. Oπλισμός.
  3. Σκυρόδεμα.
  4. Bάση στήριξης από σκυρόδεμα.


  ΣΤ. Περίφραξη με συρματόπλεγμα.
  1. Πλέγμα.
  2. Πάσσαλος.
  3. Σύρμα στήριξης του πλέγματος.
  4. Πέλμα από σκυρόδεμα.
  5. Δοκός αντιστήριξης.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Φυσικοί & συνθετικοί χλοοτάπητες

Φυσικοί & συνθετικοί χλοοτάπητες

H φυσική χλόη συνιστάται για αρκετά αθλήματα, αλλά η εφαρμογή της εξαρτάται από το βαθμό κάλυψης της αθλητικής εγκατάστασης. Στις ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις η κατασκευή είναι εφικτή, ενώ στις μερικά…
Τρόποι απορροής ομβρίων υδάτων υπαίθριων χώρων

Τρόποι απορροής ομβρίων υδάτων υπαίθριων χώρων

Οι υπαίθριοι χώροι είναι αυτοί που δέχονται πολύ μεγάλα ποσά βρόχινου νερού και κατά συνέπεια η άμεση και γρήγορη απορροή του είναι πρωταρχικής σημασίας για το μελετητή. Η τοποθέτηση επιφανειακών…
Τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα

Τοίχοι αντιστήριξης από σκυρόδεμα

Βασικά σημεία προσοχής στην κατασκευή ενός τοίχου αντιστήριξης είναι η βάση έδρασης του τοίχου, οι ωθήσεις των γαιών και η αποστράγγισή του.Η βάση του πρέπει να βρίσκεται κάτω από το…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.