Υδατοδιαπερατός τάπητας για τη δημιουργία οδών σε πάρκα και πλατείες

Εφαρμογές σε έργα διέλευσης πεζών ή οχημάτων (π.χ. πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, χώροι ήπιας κυκλοφορίας, χώροι στάθμευσης). Η επίστρωση πλακών για τη δημιουργία ενός τέτοιου χώρου γίνεται, συνήθως, σε μία αμμώδη βάση, η οποία υπέρκειται μιας στρώσης λίθων (π.χ. χαλικόστρωση). Η λειτουργία του διαχωρισμού που επιτελεί το γεωύφασμα, το οποίο τοποθετείται μεταξύ των δύο διαφορετικών εδαφικών στρώσεων, είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σταθερότητας της κατασκευής και την αποφυγή της διαρροής του αμμώδους υλικού στο χαλικώδες υπόστρωμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις εξυπηρετείται, ταυτόχρονα, η ανάγκη της απορροής των υδάτινων κατακρημνίσεων με την κατασκευή μιας αποστραγγιστικής στρώσης, η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της αμμώδους βάσης και του υποκείμενου φυσικού εδάφους και αποτελείται από αδρανή υλικά κατάλληλα διαβαθμισμένα μαζί με τις δύο στρώσεις γεωυφάσματος (άνω και κάτω πλευρά). Συνήθως κατασκευάζονται στην υπόβαση συλλεκτήριες τάφροι, οι οποίες συνδέονται με τις αποστραγγιστικές στρώσεις για την καλύτερη αποστράγγιση των υδάτων. Για την ορθή τοποθέτηση ενός αποστραγγιστικού αγωγού προτείνεται αρχικά η επίστρωση του γεωυφάσματος στο κανάλι αποστράγγισης, το οποίο θα είναι καθαρό και απαλλαγμένο από τυχόν ανώμαλες επιφάνειες (π.χ. ρίζες φυτών, πέτρες, τρύπες κτλ.). Ακολουθεί η αγκύρωση των άκρων του στο οριζόντιο υπερκείμενο επίπεδο (π.χ. στο φυσικό έδαφος), η απόθεση των αδρανών υλικών από χαμηλό ύψος, ώστε να αποφευχθεί τυχόν φθορά του γεωυφάσματος, η συμπύκνωσή τους και, τέλος, η επικάλυψη του γεωυφάσματος, με αλληλοεπικάλυψη των ακρών του κατά 30 cm. Σε ορισμένους σχεδιασμούς υδατοδιαπερατών δαπέδων προτιμώνται τα γεωπλέγματα, τα οποία είναι δικτυωτά φύλλα από σκληρό πλαστικό και χαρακτηρίζονται από μεγάλο μέγεθος πόρων και μεγάλη μηχανική αντοχή. Τοποθετούνται επάνω από μια βάση συμπιεσμένων αδρανών υλικών και πληρούνται με εδαφικό υλικό, χαλίκι, βότσαλο, χλοοτάπητα ή κυβόλιθους σκυροδέματος. Η λειτουργία τους έγκειται στη δημιουργία μιας ανθεκτικής εδαφικής στρώσης, ενώ παράλληλα επιτρέπεται η διείσδυση του νερού.

 • Second Text:

  1. Πλευρικό στηθαίο οριοθέτησης τάπητα.
  2. Χαλίκι διαστάσεων 5-20 mm.
  3. Πλαστικό πλέγμα με κάνναβο βάθους 40 mm.
  4. Στρώση χαλικιών πάχους 35-40 mm, διαστάσεων 5-20 mm.
  5. Γεωύφασμα.
  6. Αποστραγγιστική στρώση πάχους 100-380 mm, με αδρανή διαστάσεων 5-45 mm.
  7. Προαιρετικό πλέγμα.
  8. Γεωύφασμα.
  9. Αποστραγγιστικός αγωγός.
  10. Φυσικό έδαφος.

ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Συνθετικά δάπεδα υπαίθριων αθλητικών χώρων

Συνθετικά δάπεδα υπαίθριων αθλητικών χώρων

Εφαρμόζονται σε επιφάνειες στίβου και σε γήπεδα, στα οποία παίζονται παιχνίδια με μπάλα.Η υποδομή τους αποτελείται από:− στρώση θεμελίωσης τουλάχιστον 15 cm, από φυσικά ή θραυστά σκύρα,− στρώση αγκύρωσης από…
Κατασκευή πλωτού δαπέδου με κεραμικά πλακίδια για ηχομόνωση

Κατασκευή πλωτού δαπέδου με κεραμικά πλακίδια για ηχομόνωση

Η επίστρωση με κεραμικά πλακίδια προσφέρει σχεδόν μηδενική ηχοαπορρόφηση κτυπογενούς ήχου με συντελεστή ΔL 0 έως 1 dB(A). Συνεπώς για την επίτευξη ηχομόνωσης κατασκευάζεται πλωτό υπόστρωμα, το οποίο δεν εδράζεται…

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.