Πιλοτικός σταθμός δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα στην Ελβετία

Ένας καινοτόμος σταθμός δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στην Ελβετία, έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει 900 τόνους CO2, που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή, μειώνοντας έτσι την περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκαλούν.
Αυτό έπειτα χορηγείται ως καθαρό συστατικό σε πελάτες σε διαφορετικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών αγροτικών βιομηχανιών, όπου χρησιμοποιείται ως λίπασμα. Το διοξείδιο του άνθρακα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ανθρακούχων ποτών και ανθρακικώς ουδέτερων καυσίμων. Χρησιμοποιώντας το φιλτραρισμένο CO2, η εταιρεία Climeworks υποστηρίζει ότι οι πελάτες της μπορούν να μειώσουν τη συνολική εκπομπή CO2, όπως και τη λειτουργική τους εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα.
Η δραστηριότητα της ομάδας της Climeworks ξεκίνησε στο πλαίσιο ερευνητικού επιχειρηματικού προγράμματος του Πανεπιστήμιου E.T.H. της Ζυρίχης. Πρόκειται για τον πρώτο σταθμό παγκοσμίως, ο οποίος εγκαταστάθηκε από ιδιώτες, με στόχο την εμπορική εκμετάλλευση του CO2. Οι συλλέκτες διοξειδίου του άνθρακα της εταιρείας Climeworks εγκαταστάθηκαν στην οροφή των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων της δημοτικής εταιρείας αποβλήτων KEZO. Οι έλικες στο εξωτερικό του σταθμού εξυπηρετούν στην απορρόφηση του ατμοσφαιρικού αέρα. Στο εσωτερικό κάθε μονάδας ο αέρας περνάει από μια διαδικασία εισρόφησης / εκρόφησης, πριν απελευθερωθεί ξανά στο περιβάλλον, με μειωμένη περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα. Το καθαρό διοξείδιο του άνθρακα απομονώνεται και μεταφέρεται σε κοντινή αγροτική βιομηχανία, μέσω ενός δικτύου σωληνώσεων. Αυτή η περιβαλλοντικά φιλική πρακτική είναι συμβατή με τις αρχές της εν λόγω αγροτικής βιομηχανίας και αποτελεί στρατηγική εμπορικής προώθησης για τα προϊόντα τους.
Η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί μία δοκιμασμένη πλέον τεχνολογία, η οποία αν και εξελισσόμενη, χρησιμοποιείται ήδη σε πιλοτική βάση σε χώρες της Ευρώπης και μπορεί να συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.