Νέο σύστημα τυποποίησης υλικών για το μέλλον της ποιότητας των κατασκευών

Η ομοσπονδία ευρωπαϊκών κατασκευαστικών εταιρειών (FIEC), σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως η EBC (European Builders Confederation) και η SBS (Small Business Standards) δημοσίευσαν μια κοινή ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον του Κανονισμού Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (CPR).
Η ανάπτυξη προτύπων είναι ζωτικής σημασίας για τον ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τομέα, καθώς αυτά διευκολύνουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δομικών προϊόντων στην Ε.Ε. και βελτιστοποιούν την κατασκευαστική δραστηριότητα, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία της Ε.Ε. Οι κατασκευαστές δομικών υλικών και οι εργολάβοι βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα πρότυπα, τα οποία τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς και στις ανάγκες της αγοράς.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, ορισμένες από τις προκλήσεις του συστήματος τυποποίησης θα πρέπει να επιλυθούν το συντομότερο δυνατόν, εντός του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και μέσω ρεαλιστικών λύσεων, ενώ άλλες ενδέχεται να απαιτούν αλλαγές στον Κανονισμό Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (CPR) με μακροπρόθεσμη προοπτική. Τα σύγχρονα πρότυπα πρέπει να διατηρούν ένα εύρυθμο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και να επιδιώκουν να ικανοποιήσουν τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε. και της κυκλικής οικονομίας. Οι 4 φορείς υπογραμμίζουν επίσης την επείγουσα ανάγκη για βραχυπρόθεσμες δράσεις στο πλαίσιο της οικονομικής ανάκαμψης μετά το Covid-19.
Για την επίτευξη αυτών των στόχων, οι τέσσερις οργανισμοί ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
• Ευέλικτη προσέγγιση στην ανάπτυξη των προτύπων για τα προϊόντα.
• Ολοκλήρωση της ανάπτυξης των αιτημάτων τυποποίησης διασφαλίζοντας τη γρήγορη παράδοση και τη διαφάνεια.
• Άρση της καθυστέρησης στη δημοσίευση των εναρμονισμένων προτύπων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στόχος πρέπει να είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού συστήματος τυποποίησης, το οποίο θα επιτρέπει την ενσωμάτωση πολλαπλών τεχνικών απόψεων στη διαδικασία ανάπτυξης προτύπων.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.