Μελέτη προσβασιμότητας, τεχνικές προδιαγραφές

Με νέα υπουργική απόφαση θεσπίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές μελέτης προσβασιμότητας των κτιρίων και των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες θα εφαρμόζονται από τους μελετητές και κατασκευαστές έργων. Ανάλογα με το είδος του έργου διακρίνονται δύο κατηγορίες, η μελέτη προσβασιμότητας κτιριακού έργου και η μελέτη προσβασιμότητας υπαίθριων δημόσιων ή ιδιωτικών κοινόχρηστων χώρων.
Ως "μελέτη προσβασιμότητας" ορίζεται η μελέτη -αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής μελέτης- που περιγράφει τις απαραίτητες διαμορφώσεις, κατασκευές, εγκαταστάσεις και λοιπά στοιχεία για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε άτομα με κάθε μορφής αναπηρία ή/και εμποδιζόμενα άτομα.
Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές συνοψίζονται ως εξής για τα κτίρια:
• Προσβάσιμη είσοδος (>0,90 m) και πρόσβαση από την εξωτερική θύρα στον ανελκυστήρα.
• Προσβάσιμη κατακόρυφη κυκλοφορία.
• Προσβάσιμες οδεύσεις διαφυγής και προστατευμένων προσβάσιμων χώρων αναμονής σε περίπτωση έκτακτων αναγκών.
• Ένας τουλάχιστον προσβάσιμος χώρος υγιεινής.

ενώ για τον υπαίθριο χώρο:
• Οριζόντια κυκλοφορία και πρόσβαση στο δημόσιο χώρο με ελάχιστο πλάτος χωρίς εμπόδια 1,50 m., ενώ προβλέπεται οδηγός τυφλών και ράμπες για προσβάσιμα πεζοδρόμια, οδούς ήπιας κυκλοφορίας και πλατείες.
• Προσβάσιμες διαβάσεις και στάσεις M.Μ.Μ.
• Θέσεις στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.