"ΚΥΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ", Η ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε., ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ

Η ανακοίνωση για το "Κύμα Ανακαίνισης" που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φαίνεται να ανταποκρίνεται ευρέως στις προσδοκίες της FIEC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία του Κλάδου των Κατασκευών).
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε, αποτελεί ευτυχές γεγονός το ότι τρεις βασικοί τομείς πολιτικής, η απαλλαγή από το διοξείδιο του άνθρακα, η κυκλική οικονομία και η ψηφιοποίηση, που συχνά αντιμετωπίστηκαν χωριστά από την Ε.Ε. στο παρελθόν, είναι ενωμένοι κάτω από την ομπρέλα αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας.
Ο στόχος του "Κύματος Ανακαίνισης" είναι να επιταχύνει γρήγορα την εκ βάθρων ανακαίνιση παλαιών κτιρίων, με έμφαση στα δημόσια κτίρια και να αυξήσει την ενεργειακή απόδοσης τους, δημιουργώντας συγχρόνως περισσότερες από εκατό χιλιάδες "πράσινες" θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα. Ένας πραγματικά φιλόδοξος στόχος που θα ενισχύσει τον κατασκευαστικό κλάδο μετά από σκληρούς μήνες με την κρίση του Covid, και θα βελτιώσει τη ζωή των πολιτών.

Τα κυριότερα σημεία αυτής της στρατηγικής είναι:
• Η αναθεώρηση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης το 2021, τα οποία αναμένεται να τυποποιήσουν τα κτίρια και να καταστήσουν τις αξιολογήσεις τους συγκρίσιμες σε ολόκληρη την Ε.Ε.
• Δημιουργία "διαβατηρίων ανακαίνισης" και εισαγωγή ενός ενιαίου ψηφιακού εργαλείου, που συνδυάζει αυτά τα διαβατήρια με ψηφιακά ημερολόγια κτιρίων. Ψηφιοποίηση και παρακολούθηση υλικών που χρησιμοποιούνται στο κτίρια, βελτιώνοντας την ανακύκλωση, θα διευκολύνει από αυτό το μέτρο.
• Η χρήση του προγράμματος «Horizon Europe" το νέο ερευνητικό πρόγραμμα πλαισίου, για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης στον κατασκευαστικό τομέα.
Η FIEC στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία, αλλά υποστηρίζει ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμμετέχουν στην αναθεώρηση των στόχων και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για αυτήν την πρωτοβουλία.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.