Η σημασία των ενεργειακών κοινοτήτων στην Ελλάδα

Οι ενεργειακές κοινότητες συνιστούν ένα σημαντικό εργαλείο, ικανό να συμβάλλει προς ένα συμμετοχικό και αειφόρο μέλλον. Ωστόσο, μέχρι σήμερα αποτελούν ένα εργαλείο, το οποίο στη χώρα μας παραμένει αναξιοποίητο, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η υφιστάμενη εξέλιξή τους στη Γερμανία, στη Δανία, στο Βέλγιο και στην Ολλανδία αποδεικνύει το σημαντικό τους ρόλο στον τομέα της ενέργειας.
Σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, που η Ευρώπη εντάσσει την κλιματική ουδετερότητα στο επίκεντρο των πολιτικών της και διαμορφώνει τη νέα της αναπτυξιακή στρατηγική μέσω της "Πράσινης Συμφωνίας", οι ενεργειακές κοινότητες έρχονται να ενισχύσουν την πρόοδο της ενεργειακής μετάβασης μέσα από την εθνική κινητοποίηση, την κοινωνική συμμετοχή και την αλλαγή του τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης.
Για την Ελλάδα, που αποτελεί την τρίτη λιγνιτοπαραγωγό χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το νομοθετικό πλαίσιο "Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους" μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μέσα από την παροχή κινήτρων για τη χρήση τους σε επίπεδο τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων, οι πολίτες θα έχουν τη δυναμική να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί της "καθαρής ενέργειας", που θα καταναλώνουν.
Παρόλο που οι ενεργειακές κοινότητες περιλαμβάνονται στα προτεινόμενα μέτρα πολιτικής για την προώθηση των Α.Π.Ε. στον Εθνικό Σχεδιασμό για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ.), αποτελούν μέχρι στιγμής ένα αχρησιμοποίητο εργαλείο στη χώρα. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο τοπικών σχεδίων μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών, τα οποία αυτή τη στιγμή καταρτίζονται, η ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο πλαίσιο της Δίκαιης Μετάβασης. Προς την ίδια κατεύθυνση θα συμβάλλει και η ενεργοποίηση των τοπικών κοινοτήτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό με την παροχή κινήτρων από την πολιτεία.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.