ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

με το νέο νομοσχέδιο
Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: "Εκσυγχρονισμός της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας". Σύμφωνα με τον υπουργό του Υ.Π.Εν. Κωστή Χατζηδάκη, το νομοσχέδιο στηρίζει την εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη και επενδύσεις, προωθώντας ταυτόχρονα τον εκσυγχρονισμό του καθεστώτος για τις χρήσεις γης, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας σε οργανωμένα επιχειρηματικά πάρκα. Μεταξύ άλλων, η εκτός σχεδίου δόμηση περιορίζεται και διευκολύνεται η απόδοση κοινόχρηστων χώρων στους πολίτες, προστατεύοντας το δικαίωμα της ιδιοκτησίας με παρεμβάσεις, όπως η μεταφορά του συντελεστή δόμησης και η διευκρίνιση του καθεστώτος των ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων. Το νομοσχέδιο επιταχύνει την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης, καθώς και την κατάρτιση τοπικών και ειδικών πολεοδομικών σχεδίων και -μέσω αυτών- τον καθορισμό χρήσεων γης.

Ακόμη, τίθενται οι βάσεις για την απλοποίηση των χρήσεων γης. Με προεδρικό διάταγμα, μειώνονται οι γενικές χρήσεις και καθιερώνεται η εθνική ονοματολογία χρήσεων γης, η οποία θα εφαρμόζεται σε όλα τα είδη χρήσεων γης με ενιαίο τρόπο. Επιπλέον, δημιουργείται η Ψηφιακή Τράπεζα Γης, επιταχύνεται η έκδοση οικοδομικών αδειών και ενισχύεται η ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης. Παράλληλα, δίνονται κίνητρα στους ιδιοκτήτες για "απόσυρση" κτιρίων, με στόχο την ανανέωση του κτιριακού δυναμικού, ενώ το κράτος αποκτά δυνατότητα απαλλοτρίωσης ορόφων. Τέλος, σύμφωνα με τον υφυπουργό του Υ.Π.Εν. Δ.Οικονόμου, με το νέο νομοσχέδιο προτείνεται μείωση των συντελεστών δόμησης σε κατοικίες (186 m2 για 4.000 m2 και για κάθε επιπλέον m2 ισχύει Σ.Δ. 0.018). Το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται ως μια σημαντική μεταρρύθμιση με στόχο τη στήριξη των επενδύσεων, καθώς και την προστασία της ιδιοκτησίας και του περιβάλλοντος.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.