"Ας το κάνουμε μαζί! Η συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό επίπεδο"

Το δίκτυο ευρωπαϊκών πόλεων "EUROCITIES" διοργάνωσε τον Οκτώβριο στο Παρίσι τη συνάντηση "Ας το κάνουμε μαζί! Η συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό επίπεδο". Με περισσότερους από 70 συμμετέχοντες από 40 ευρωπαϊκές πόλεις, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ερευνητικά κέντρα, η συνάντηση επικεντρώθηκε στην αναζήτηση νέων τρόπων πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής.
Στο "Ας το κάνουμε μαζί!", οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τις αρχές του "EUROCITES", αναφορικά με την εμπλοκή των πολιτών σε τοπικό επίπεδο, την ενίσχυση της συμμετοχικής διακυβέρνησης στις πόλεις και τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας επικεντρωμένης στους πολίτες. Ξεκινώντας από τη διαπίστωση ότι οι πόλεις έχουν τη δυναμική να ενισχύσουν τη σύνδεση ανάμεσα στους ανθρώπους και στην πολιτική, το δίκτυο "EUROCITIES" προσεγγίζει σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, όπως η οικονομική ανταγωνιστικότητα και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ταυτόχρονα, διερευνά καινοτόμα μοντέλα δημόσιας διακυβέρνησης, θέτοντας τους πολίτες στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.