Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός: "το σπίτι στις αλυκές"

Έχοντας ως πεδίο μελέτης ένα σπίτι στις εγκαταλελειμμένες αλυκές του φυσικού πάρκου Sečovlje, ο διαγωνισμός στοχεύει να αποτρέψει την περαιτέρω δομική και αισθητική καταστροφή του, διαμορφώνοντας ένα νέο χωρικό μοντέλο ανάδειξης για την πολιτιστική κληρονομιά της Σλοβενίας.
Οι αλυκές της πόλης Πιράν στη Σλοβενία είναι ένα σημαντικό μνημείο αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, βασισμένο στο μοναδικό πολιτιστικό τοπίο, που χαρακτηρίζει την παραδοσιακή καλλιέργεια του αλατιού. Τα σπίτια στις αλυκές χρησίμευαν για την αποθήκευση της σοδειάς του αλατιού, ενώ παράλληλα αποτελου΄σαν τόπους κατοικίας για τις οικογένειες των εργατών κατά τη διάρκεια της συγκομιδής.
Η παράδοση της εποχιακής μετανάστευσης των οικογενειών, που εργάζονταν στις αλυκές, σταμάτησε με τον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, πριν από 50 χρόνια. Από τα εκατοστάδες σπίτια της νότιας περιοχής των αλυκών, σήμερα παραμένουν εβδομήντα ερειπωμένα κελύφη, υπενθυμίζοντας το μακραίωνο τρόπο ζωής, αλλά και το διακριτικό γνώρισμα του τόπου.
Οι υψηλοί αμμώδεις βράχοι και ο υγρότοπος στο εγκαταλελειμμένο τμήμα του Sečovlje συνιστούν ένα τοπίο υψηλής οικολογικής αξίας. Η περιοχή των αλυκών βρίσκεται υπό καθεστώς προστασίας, δεδομένου ότι φιλοξενεί ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα από σπάνια είδη ζωής (αλόφυτα, φυτοφάγα έντομα, ψάρια και άγρια ζώα), διαμορφωμένο από τη μακροχρόνια επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον.
Ο διαγωνισμός αποδίδει έμφαση στην ανάδειξη των αλυκών του Πιράν, με στόχο τη συντήρηση του τοπίου ως μνημείου, αλλά και την ενσωμάτωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη σύγχρονη ζωή του τόπου. Οι συμμετοχές μπορούν να υποβληθούν είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά (σε ομάδες έως 4 μέλη).Οι προτάσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη συντήρηση και ανάδειξη μίας αντιπροσωπευτικής κατοικίας των αλυκών, χρησιμοποιώντας σταυρωτή επικολλητή ξυλεία (CLT).
Δηλώσεις συμμετοχής: έως 30 Ιανουαρίου 2020
Υποβολή συμμετοχής: 31 Ιανουαρίου 2010
Περισσότερες πληροφορίες: https://outsider.si/competition-salt-pan-house/

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies ώστε να βελτιώσει την εμπειρία περιήγησης.